Tedavi Türlerine Göre Sağlık Hizmetleri

Tedaviye Göre Sağlık Hizmeteri

Hastalığınıza göre hangi tedavi türü hangi sağlık kuruluşlarında daha iyi hizmet sağlanır daha çabuk hizmet alınabilir bunlardan bahsettik. Tedavi, kısaca hastalıkların iyileştirilmesi için yapılan uygulamaları kapsar. Bir başka deyişle hastalığın belirtileri ortaya çıktıktan sonra hastalık etkeninin ve hastalığın yok edilerek yay maşının önlenmesi için verilen hizmetlerdir. Bunlar üç basamakta gerçekleştirilir.

Birinci basamak tedavi hizmetleri

ilk olarak aile hekimleri ya da hemşire, ebe gibi sağlık personeli tarafından ayakta tedavi veya danışmanlık hizmeti şeklinde verilir. Aile hekimleri, hastalıkların tanı ve tedavisine ek o arak hastalığın ilerlemesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramaları gerçekleştirir. Sağlıkla ilgili konularda, sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki hâlinde olarak onları izler ve danışmanlık hizmeti verir.

Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi başka bir uzmanlık dan ilgilendiriyor ve özel bir tedavi gerektiriyorsa kişinin bu hizmete ulaşmasının sağlanması da aile hekiminin görevidir. Tedavi, kısaca hastaların iyileştirilmesi için yapılan uygulamaları kapsar. Bir başka deyişle hastalığın belirtileri ortaya çıktıktan sonra hastalık etkeninin ve hastalığın yok edilerek yay maşının önlenmesi için verilen hizmetlerdir. Bunlar üç basamakta gerçekleştirilir.

Birinci basamak tedavi hizmetleri;

İlk olarak aile hekimleri ya da hemşire, ebe gibi sağlık personeli tarafından ayakta tedavi veya danışmanlık hizmeti şeklinde verilir. Aile hekimleri, hastalıkların tanı ve tedavisine ek o arak hastalığın ilerlemesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramaları gerçekleştirir. Sağlıkla ilgili konularda, sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki hâlinde olarak onları izler ve danışmanlık hizmeti verir.

Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi başka bir uzmanlıkdan igilendiriyor ve özel bir tedavi gerektiriyorsa kişinin bu hizmete ulaşmasının sağlanması da aile hekiminin görevidir. Birinci basamak tedavi hizmeti; hastanın evi, poliklinik, sağlık evi, dispanser, toplum sağlığlı merkezi vb. ortamlarda verilebilir.

Hasta, bu ortamlarda 24 saatten daha kısa süre tutulabilir. Örneğin hafif yaralanma, tansiyon düzensiz iği, alerji, küçük travmalarda uygu anan iyileştirme çabalar birinci basamak tedavi hizmetleri kapsamında verilir. İkinci basamak tedavi hizmetleri; birinci basamak hizmetleri yeterli olmadığı zaman sevkleri yapılmış hastaşara tanı ve tedavi hizmetlerinin verilmesidir. Hastaların, çoğunlukla ikinci basamak tedavi hizmetleri verilen kurumlarda yatırılarak bakım ve tedavileri sağlanır.

Yığımaların önlenmesi ve istenilen sonucun kısa zamanda alınabilmesi için bu kuruluşlardan kademeli olarak yararlanmanın yani hastanelere birinci basamaktan sonra başvurulmasının gerektiği bilinmelidir. İkinci basamak tedavi hizmetleri, uzman hekim ve uzman sağlık personeli tarafından yapılır. Uzman hekimlerin özel muayenehanelerde ve özel polikiniklerde verdikleri hizmetler de ikinci basamak hizmetlerdendir.

Üçüncü basamak tedavi hizmetleri;

Tıbbın özel bir dalında uzmanlaşmış sağlık personelinin ve gelişmiş teknolojik cihazların bulunduğu sağlık merkezlerinde yapılabilir. Doğumevleri, kanser (onkoloji) hastaneleri, verem hastaneleri (sanatoryumlar), sinir ve ruh hastalıkları hastaneleri, çocuk hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kurumlar bu tip merkezlerdir. Bu kurumlar, kademeli olarak yararlanılması gereken tedavi kurumlarının son halkasıdır.

Sağlık hizmetlerinden etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yararlanabilmek için basamak sistemine kesinlikle uyulmalı, bu kurumlara sırasıyla başvurulmalı dır. Basamak sistemine uyulmazsa tedavi zamanı geçirilebilir, gereksiz masraflara yol açılabilir, önlenemeyen zararlar görülebilir. Sağlık hizmetleri insanlara bütün olarak sunulduğunda etkili, yararlı olduğu için istenilen sonucun alınabilmesi amacıyla yukarıdaki basamaklardan sırasıyla yararlanılmalıdır.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Kansızlığın Nedenleri ve Belirtlileri Nelerdir başlıklı makalemizde Kansızlığın Nedenleri, Kansızlığın Sebepleri ve Kansızlık hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.