Tanzimat Fermanı Nedir, Nedenleri ve Sonuçları

Tanzimat Fermanı Nedir

Tanzimat Fermanı Mahmut II’nin 1839 tarihinde ölümü üzerine, yerine çıkan Abdülmecit Han’ın zamanında ilan edilen Gülhane Hattı ile (3 Teşrinisani 1839, Pazar günü) cemiyet hayatında yeni bir devir başlar. Bu ferman, yenileşme olayının ikinci galibiyetiydi. İmparatorluk, yüzyıllar boyunca içinde yaşamış olduğu bir olayı ve medeniyet abidesi dairesinden çıkarak mücadele edebilecek  bir hâlde bulunduğu ve başka medeniyete ai daireye girdiğini ilan ediyordu. Onun değerlerini resmen kabul ediyordu.

Abdurrahman Şeref Bey, eserinde Tanzimat’tan bahsederken ilanının Mahmut II’nin ölümünden bir sene evvel düşünüldüğünü söyler. Takvim-i Vekayi’nin 11 Muharrem 1254 tarihli nüshasında “Tanzimat-ı hayriye” tabirine tesadüf edilir. Her ne kadar bu hükümdarın son senelerinde devlet teşkilatında yapılan yeniliklere bu adın verilmesi bir âdet idiyse de Gülhane’de ilan edilen esasların aynısı olmasa bile, yine az çok o mahiyette bazı tedbirlerin alınmasının düşünüldüğü tahmin edilebilir.

Tanzimat Fermanı Nedir

Tanzimat Fermanı Nedir

Hakikatte, idare şekline giren yenilikler, devletin yeni esaslara göre tanzimini zaruri kılacak bir dereceye gelmişti. … Mahmut II’nin son senelerinde gittikçe vahimleşen Mısır meselesi yüzünden müzaheretine muhtaç bulunduğumuz Avrupa siyaseti ve efkârı umumiyesi de bir taraftan Hristiyan tebanın hukuki müsavatı, diğer taraftan yeni esaslara göre tanzim edilmiş. İyi işleyen bir adliye cihazı vasıtasıyla gittikçe memlekette artmakta olan iktisadi alakalarının emniyetini temin edebilmek için böyle bir esaslı deği- şiklik istiyordu. Nihayet, imparatorluğun devamını Avrupa muvazenesi için zaruri gören yabancı devletler öteden beri bunun ancak böyle bir değişme ile kabil olacağına kani idiler ve bunu açıkça söylü- yorlardı. Başta Mustafa Reşit Paşa olmak üzere yeni nesil devlet ricali de bu fikirde idi.

Tanzimat Fermanı Nedenleri

  • Avrupalı devletleri Osmanlı’daki iç çatışmaya neden olacak nedenleri ve sorunları ortadan kaldırmak.
  • Boğazlar ve mısır konusunda avrupadan destek alabilmek.
  • Devlet içerisinde artan demokratikleşme çalışmasını destekleme arzusu.

1839 yılında Kasım ayında Tanzimat Fermanı yukarıda maddeler nedenleri için ilan edilmiştir.

Tanzimat Fermanı Sonuçları

  • Müslümanlar tepki göstermiş, gayrimüslimler yeterli görmemiş, Ruslar ise çıkarlarına ters düştüğünden ötürü panslavist fikirlerine hız vermişlerdir.
  • Hukuk ve mali alanlarda da ıslahatlar yapılmıştır ve halk bunu anlasın diye yurdun çeşitli yerlerine elçiler gönderilmiştir ancak bu haklardan daha çok gayrimüslimler yararlanmıştır.
  • Kılık, kıyafet, sosyal alanda batılılaşma hareketi başladı. Osmanlı devleti amaçladığı gibiuluslararası olaylarda batılı devletlerin desteğini gördü.
  • Tanzimat Osmanlı’nın ilk anayasası olması özelliğini taşımaktadır. Tanzimat fermanı halk hareketiyle değil padişah eliyle verildiğinden dolayı yeterince anlaşılamadı ama buna rağmen ortaya çıkan özgür düşünce akımı sayesinde Osmanlı Devletinin aydınları yetişmeye başladı.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.