Siyaset Bilimi Nedir? Çalışma Alanları Nelerdir?

Siyaset Bilimi Nedir Siyaset Bilimi Ders Notları Siyaset Bilimi Bölümü Konuları

Siyaset Bilimi Nedir, Siyasi fikirleri, pratiklerini inceleyen, sistemler ve bu sistemlerin politik davranışlarını araştırarak bulgu oluşturan bilim dalına Siyaset Bilimi, patoloji ya da politik bilim denir. İlgi alanı olarak siyaset felsefesi ile aynı düzlemde görünse bile siyaset bilimi; siyaset felsefesinin ideal olanı arayışına karşın, olması gerekeni koşullar çerçevesinde araştırır.

Siyaset bilimine dair ilk eser ve arttırmaları Antik Yunan’da görebiliriz. Ünlü düşünür Aristoteles toplum ve idari yapıları gözlemleyerek Politika adlı eseri oluşturmuştur. Uzun çağlar sonra İbn Haldun; devlet ve iktidar kavramlarını bilimsel bir yolla incelemiş üretim biçimleri üzerine araştırma yapmıştır. Toplumların ve devletlerin zayıflamasında asabiyetin büyük etkisi olduğunu öne sürmüş ve asabiyetin devletler için en büyük yıkım nedeni olduğunu belirlemiştir.

İtalyan Rönesans hareketinin önemli isimlerinden, düşünür Machavelli’nin Prens adlı eseri, bu alanda temel kaynaklar arasında gösterilmektedir. Machavelli eserinde; iktidarın korunması ile ilgili sorunu ahlaki veya dinsel kaygıları dikkate almadan kendi başına inceledi. 19. Yüzyılda sosyoloji kavramının oluşumuyla, siyaset bilimine dair araştırmalar çoğalmıştır. Bu alana en önemli katkıları; Fransız araştırmacı Auguste Comte yapmıştır.

1945 sonrasında A.B.D. de ortaya çıkan davranışçı devrime kadar, siyaset bilimi altında siyaset felsefesi araştırmaları yapılmaktaydı. Bu tarihsel değişimden sonra Siyaset biliminin çağdaş amacı; iktidar, otorite ve güce ait hareketler, kurumlar ve ilişkilerdir. Siyaset Bilimi Nedir sorusunun çağdaş kapsamını, temel konularının belirlenme süreci UNESCO’ya göre 1948’de Paris’te düzenlenen bir toplantıyla dört temel alan ile belirlenmiştir.

 

Siyaset Bilimi 4 Temel Alanı;

 • Siyaset teorisi.
 • Siyasal kurumlar.
 • Siyasal güç ve toplumsal katmanlar.
 • Uluslararası İlişkiler olarak belirtilmiştir.

Siyaset bilimini kapsayan ve ilişkide olduğu birçok alan vardır. Sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, hukuk ve ekonomi aktif biçimde Siyaset kavramını sorgulayan alanda yer almaktadır.

Siyaset Biliminin Çalışma Alanları;

 • Karşılaştırmalı siyaset
 • Siyasi kurumlar
 • Siyasi ekonomi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Toplum yönetimi
 • Siyaset felsefesi
 • Siyasi psikoloji
 • İdeoloji teorisi olarak sıralayabiliriz.
Siyaset Bilimi Nedir Siyaset Bilimi Çalışma Alanları Nelerdir

Siyaset Bilimi Nedir Siyaset Bilimi Çalışma Alanları Nelerdir

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Ortaöğretim Dersi Konuları başlıklı makalemizde Biyoloji Ders Notları, Biyoloji Dersi Konu Başıkları ve Coğrafya Dersi Konu Başlıkları hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.