Roma İmparatorluğu Tarihi (M.Ö. 753-M.S. 395)

Roma Tarihi

İlk çağlarda İtalya’ya göç eden İtalik ve Etrüskler tarafından Roma uygarlığının temelleri atıldı. İmparatorluğun merkezi olan Roma, MÖ 753 tarihinde Romulus tarafından kuruldu. Roma başlangıçta krallıkla yönetilen bir kent devletiydi. Kral, senato denilen yaşlılar meclisine önerilir, halk meclisi tarafından seçilirdi. Romalılar MÖ VI. yüzyılda cumhuriyet yönetimine geçtiler. Cumhuriyet döneminde Roma, kralın yetkilerini taşıyan iki konsül tarafından yönetilirdi. Ancak Roma’nın son dönemlerinde diktatör denilen krallar egemen oldu. Diktatörlerin sınırsız yetkileri vardı. Nitekim Roma’nın en ünlü hükümdarı Sezar’ın öldürülmesinden sonra (MÖ 44) Oktavianus (Oktavyanus) kendini agustus (kutsal) ünvanı ile sınırsız yetkileri olan bir imparator olarak ilan etti.

Romalılar, yaya ve atlı askerlerden oluşan güçlü bir orduya sahiplerdi. Ordunun temeli lejyon denilen askerî birliklerden kuruldu. Roma İmparatorluğu, sınırlarını düzenli ordu sayesinde genişletti. Roma’da başlangıçta çok tanrılı bir dinsel anlayış vardı. Ancak Hristiyanlığın bölgede hızla yayılması sonucu bu dinin üzerindeki yasak, 313 tarihinde Milano Fermanı ile kaldırıldı. Hristiyanlık İmparator Theodosius (375-395) döneminde hızla gelişti.

 

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu

Roma’da halk; asiller (patriciler), köylüler (plebler), hürler ve köleler şeklinde sosyal sınışara ayrılırdı. Roma’nın oldukça geniş bir sınıra sahip olması merkezî otoritenin kurulmasını zorlaştırmaktaydı. Bu durum ülkede sosyal yapı ve düzenin bozulmasına patriciler va plepler arasında çatışmalar çıkmasına neden olmaktaydı. Bu çatışmaları önlemek amacıyla “On İki Levha Kanunları” hazırlandı. Modern hukukun temellerini oluşturan bu hukuk kuralları ile pleplere memur ve asker olma hakkı tanındı. Romalılar, hâkimiyetleri altına aldıkları bölgeleri bayındır hâle getirdiler. Nitekim Anadolu’da ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yollar ve köprüler yaptılar. Yine Anadolu’nun birçok şehrinde hamamlar, kütüphaneler, tiyatrolar, agora denilen büyük meydanlar inşa ettiler. Kavimler Göçü sonrasında sarsılan Roma İmparatorluğu , 395 yılında Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı.

Batı Roma’nın başkenti Roma, Doğu Roma’nın baş kenti İstanbul oldu. Batı Roma bir süre sonra çıkan karı şıklıklar yüzünden 476 yılında yıkıldı.  Doğu Roma İmparatorluğu (395-1453) Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması sonucu başkenti İstanbul olan ve Bizans olarak da bilinen Doğu Roma İmparatorluğu kuruldu.  Bizans, tarihi boyunca on iki kral sülalesi tarafından yönetildi. En parlak dönemini ise Justinianus (Jüstinyen) (525-565) döneminde yaşadı. Ancak bu tarihten sonra Sasanilerin, Türklerin ve Müslüman Arapların baskısına maruz kaldılar.

Roma Tarihi

Roma Tarihi

1071’de Büyük Selçuklu Devleti ile yaptıkları Malazgirt Savaşı’nın kaybedilmesi, Bizans için büyük bir darbe oldu.  Son olarak 29 Mayıs 1453’te Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle Bizans Devleti yıkıldı. Bizans, imparatorlukla yönetilirdi. İmparatorların ölümünden sonra yerine oğlu geçerdi. Ancak zamanla ordu komutanları da zorla imparator olmaya başladılar. Ülke “thema (tema)” adı verilen eyaletlerden oluşurdu. Bu eyaletleri “tekfur” denilen Bizans beyleri yönetirdi. Bizanslılar, Roma uygarlığının devamı olmalarına rağmen Latin kültürü yerine Helen kültürünü benimsediler. Resmî dilleri Grekçe idi.  Batı Roma’nın aksine Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine inanırlardı. Bizans Dönemi’nde İstanbul, İskenderiye, Atina, Efes ve Antakya’da önemli eserler inşa edildi. Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya Camisi mimari ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden Bizans’ın en önemli anıtıdır. Bunun yanında Aya İrini ve Meryem Ana kiliseleri, Binbirdirek ve Yere Batan sarnıçları önemli mimari eserleridir.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: Roma İmparatorluğu Tarihi (M.Ö. 753-M.S. 395) | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.