Osmanlı Devletinin Yönetim Sistemi Şekli

Osmanlı Devleti

Burada Osmanlı’nın Devlet Anlayışından ve Devlet Yönetimi Şeklinden Bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Kayı Boyu, Türkiye Sel- çuklu Devleti tarafından Söğüt bölgesine bir uc beyliği olarak yerleştirildi. Kayılar kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti’ni kurup üç kıtaya hükmeden büyük bir imparatorluk hâline dönüştü. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde ve varlığını uzun yıllar korumasında gelişmiş bir devlet teşkilatına sahip olmasının payı büyüktür.

 

Yönetim Sistemi Şekli

Osmanlı, devlet teşkilatlanmasında genelde Türkiye Selçuklularını örnek aldılar. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetim sisteminin temelleri; eski Türk gelenekleri, İslam dininin devlet anlayışı ve hâkim olunan topraklardaki devlet anlayışlarına dayalıdır. Bu temellerden bir sentez oluşturan Osmanlı, altı yüz sene ayakta duracak olan devletin esaslarını yani Osmanlı kültür ve uygarlığını meydana getirdi. Osmanlı devlet anlayışı adalet, hoşgörü ve himayeye dayalıdır.

 

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti

Bu unsurlar içerisinde en önemli öge şüphesiz adalettir. Birçok ulusa hükmeden Osmanlı Devleti, adaletli yö- netimi sayesinde tüm ulusları bir arada tutabildi. Yine hoşgörü politikasıyla tüm halkın güvenini kazanarak özellikle Balkanlarda varlığını uzun yıllar koruyabildi. Daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı da devletin devamlılığı esastır. Bu yüzden devlete, “devletiâliye”, “devletimuazzama” gibi unvanlar verilmiş ve devletin sonsuza kadar yaşayacağına inanılmıştır.

 

Türk cihan hâkimiyeti ülküsü, Osmanlı cihat anlayışı ile birleşerek İslamiyeti yayma politikasına dönüştü. İlk Türk devletlerinde olduğu gibi “kut alma” anlayışı Osmanlıda da devam etti. Böylece hükümdarlık makamı kutsal bir görev olarak görüldü. Osmanlı devlet teşkilatlanması, Osman Bey zamanında başladı, Orhan Bey zamanında büyük ölçüde tamamlandı. Osmanlı Devleti eski Türk veraset sisteminde yer alan “Ülke hanedanın malıdır.” anlayışını terk etti.

 

I. Murat Dönemi

I. Murat Dönemi

Bu anlayış I. Murat döneminde “Ülke hükümdarın ve oğullarının malıdır.” anlayışına dönüştü. Osmanlı padişahlarının temel görevleri ülkeyi adaletli bir şekilde yönetmek, halkın huzur ve refahını sağlamaktı.

Hü- kümdarlar kuruluş döneminde bey, gazi, sultan, hüdavendigâr, çelebi, padişah gibi unvanlar kullanırlardı. Hükümdarların oğullarına “şehzade” denirdi. Şehzadeler devlet tecrübesi kazanmak amacıyla “lala” denilen şehzade eğitmenleriyle birlikte sancaklara yönetici olarak atanırlardı.

 

 

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: Osmanlı Devleti’nin Yönetim Sistemi Şekli | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.