Mısır Uygarlığı Kısa Bilgi

Mısır Uygarlığı

Nil Nehri Mısır’a hayat verir, ülkeyi çöl olmaktan kurtarır. Mısır’ın etrafının çöller ve denizlerle çevrili olması kendine özgü bir uygarlık olmasında etkili olmuştur. Mısır’da “nom” adı verilen şehir devletleri ilk siyasi teşkilatlanmadır. Kral Menes MÖ 3000 tarihinde ülkede siyasi birliği sağladı. Bir süre sonra “firavun” adı verilen monarşik yönetim anlayışını başlattı. Tanrı-kral olarak tanımlanan firavunların sınırsız yetkileri vardı. Mısır ordusunun çoğunluğunu yaya askerler oluştururdu. Atlı savaş arabaları da kullanılırdı.

Suriye toprakları yüzünden sık sık Hititlerle savaştılar. On altı yıl süren savaş sonunda tarihin
bilinen ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşmasını yaptılar (MÖ 1280). Mısırlılar, değişik hayvanları ve tabiat kuvvetlerini tanrı olarak kabul ettiler. Tanrılarını insan şeklinde tasvir ederek onlar için tapınak yaptılar. En önemli tanrıları güneş tanrısı “Amon-Ra” ve iyilik tanrısı “Oziris” idi. Mısırlılar öldükten sonra yaşama inanırlardı. Yeniden dirileceklerine inandıklarından cesetlerin çürümesini önlemek amacıyla mumyalarlardı. Mısırlılar, firavunlar için piramit, halk için labirent mezarlar yaptılar. Mezarlara her türlü araç- gereç ve yiyecek koyarlardı.

 

Mısır PramitleriMısır’da devletişleri soylu ailelerden seçilen kâtip adı verilen memurlar tarafından yürütülürdü. Kâtipler dışında halk; rahipler, askerler, şehirliler, zanaatkârlar, köylüler ve köleler şe klinde sınışara ayrılırdı. Halkın çoğu tarımla geçimini sağlardı. Mısırlılar, MÖ 4000 yılının sonlarına doğru hiyeroglif denilen resim yazısını kullandılar. Bu yazılar, taş ve papirüs üzerine yazılırdı. Mısır’da bilim ve sanat, Mısırlıların ekonomik uğraşlarına ve dinsel anlayışlarına paralel bir gelişme gösterdi.

 

 

Mısır Uygarlığı

Mısır Uygarlığı

Nil Nehri’nin taşma zamanının hesaplanması astronominin, nehrin taşmasıyla ile bozulan arazilerinin yeniden tespit edilmesi ise geometrinin gelişmesine neden oldu. Güneş yılı esasına dayanarak bir takvim yapan Mısırlılar, bir yılı 365 gün olarak hesapladılar. Yılı on iki aya bölerek bir ayı otuz gün olarak kabul ettiler. Böylece günümüzde kullanılan miladi takvimin temellerini attılar. Matematikte kullanılan pi sayısını bugünkü değerine yakın bir şekilde hesapladılar. Mumyalama ile birlikte tıp ve eczacılıkta oldukça ilerleme kaydettiler. Birçok hastalığın sebebini ve tedavisini buldular. Mısırlılar sanat alanında da oldukça ilerlediler. Mısır Piramitleri dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmektedir.

Mısırlılar Nil’in kendi yaşamları için önem derecesini bildikleri için nehri tanrılaştırmışlardır. Ona “Hapi” adını vermişler, insan biçiminde çizmişlerdir. İlkel insanın sevdiği ya da korktuğu doğa güçlerini kutsal kavramlarla açıklamaları doğaldır. Böylece bilimsel açıklamasını yapamadıkları doğa güçlerini bilim dışı yollarla anlatmışlardır.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: Mısır Uygarlığı Kısa Bilgi | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.