Mantık ve Bilim Arasındaki İlişki Nedir

Mantık ve Bilim İlişkisi Nedir

Matematik, mantığın uygulamalarını ve özellikle sembolik dil yöntemlerini kullanır. Hem mantık hem de matematik tümdengelimi kullanır. Her iki bilim de kesin ve doğru çıkarımları kendilerine özgü sembolik dille öne sürerler ve bunları kanıtlamak için de ispat yöntemleri geliştirirler. Mantık ve matematik günlük dilin çok anlamlılığından kurtulmak ve kesin sonuçlara ulaşabilmek için sembolik dil kullanırlar. Her ikisi de önermelerini ve çıkarımlarını kendilerine ait özel sembolik dille ifade ederler.

Bir şeyin ne olduğunu ortaya koymaya “tanım” denir. Bir terimin ana nitelik ve karakterlerini belirtmek o terimi tanımlamaktır. Bir şeyin sınırlarını belirleyen tanım, aynı zamanda “Bu nedir?” sorusuna verilen cevaptır. Kuram, genel geçerliliği olan önermelerdir. Ne tam olarak çürütülmüş ne de tam olarak ispatlanmıştır. Tam bir kuram mantıksal dizgeli bir dile, tanımlara, önermelere , kurallara ve teoremlere sahip olan kuramdır.

Mantık ve Bilim

Mantık ve Bilim

Kuramın bazı doğru önermeleri o kadar açık ve seçiktir ki bunlar kuramın başlangıç önermeleri yapılır. Bu önermelere aksiyom denir. Aksiyomlar, kendi kendine kanıt olan, açık ve seçik önermeler olduğu için kuramlar, kendi aksiyomlarını en temele koyarak onların üzerinde yeni önermeler elde ederler. Yeni önermelerin doğruluğu aslında aksiyomlardan gelir. Kuramdaki doğru önermelere dayanarak elde edilen önermelere de o kuramın teoremleri denir.

Yani her kuramın belli bir dili, aksiyomları ve teoremleri bulunur. Bazı önermelerin varsayımlar olarak ortaya atılması, bunların eldeki geçerli bilgilere dayanılarak doğ- rulanmaya çalışılması ve varılan sonucun olgularla karşılaştırılması yoluna varsayımlı tümdengelim denir. Yani varsayımlı tümdengelim, varsayımlara dayalı öncüllere dayanarak sonuca ulaşmaya çalışmaktır.Bilimde gözlem konusu olguları açıklamak, betimlemek kadar önemlidir.

Mantık ve Bilim İlişkisi

Mantık ve Bilim İlişkisi

Bir olgunun açıklanması, betimlemesinde yer almayan ve genellikle teorik nitelikte bir kavrama gitmekle olanak kazanır. İşte burada retrodüksiyon (buluş mantığı) önem taşır. Retrodüksiyon, gözlemlerimizi, gözlem dışı kalan nesne veya süreçler tasavvur ederek açıklamayı sağlayan bir çıkarım biçimidir.Örneğin Newton, elmanın yere düştüğünü görmüş ve cisimlerin yere düş- mesini “yer çekimi” diye bir doğa yasasıyla açıklamıştır. Burada beklenmeyen bir olgunun gözlenmesi, hareket noktasını oluşturur. Yani beklenmeyenin beklenir hâle gelmesi, gözlem verisi olmayan yeni bir kavram veya hipoteze gitmekle mümkün olur.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: Mantık ve Bilim Arasındaki İlişki Nedir | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.