Mantık Nedir? Doğru Düşünme Nedir?

Mantık Nedir

Mantık” sözcüğü, Arapça söylemek, konuşmak, dile getirmek anlamlarına gelen “nutuk” kelimesinden türetilmiştir. Sözcüğün Batı dillerindeki karşılığı ise “logos” sözcüğünden gelen “bilgi / bilim” dir. “Logos” akıl, düşünme, yasa, düzen, ilke, söz vb. anlamları içerir. “Mantık” sözcüğü, Batı dillerindeki ve Arapçaʼdaki karşılığı olan “söz” anlamı esas alınarak Türkçeye girmiştir. Aristoteles (M.Ö. 384-322) bu bilime, “gerçeği bulmaya yarayan araç” anlamına gelen “Organon”
adını vermiştir. Mantık, doğru düşünmenin kurallarını ortaya koyan bir disiplindir. Bunun için birçok prensip ve çeşitli araştırma yöntemleri geliştirir. Mantık, doğru düşünmenin, doğru akıl yürütmenin kurallarını ortaya koyduğu için yasa koyucu (normatif) bir disiplindir.

Mantık Nedir

Mantık Nedir

Mantık, doğru düşünme yöntemlerini belirlerken aslında düşünmenin kendisi ile ilgilenmez. Daha çok düşünceler arasındaki akıl yürütme ilişkilerini ele alır. Düşünme olgusu ise çok yönlü ve karmaşıktır. Beyin fizyolojisinden psikolojiye kadar birçok bilimin de konusudur. Düşünme, semboller arasında bağ kurma işlemidir. Düşünme durumunda semboller rastgele veya düzenli şekilde birbirini takip eder. Sembollerin düzenli bir şekilde birbirini takip etmesi akıl yürütmelerle ve akıl ilkeleriyle ortaya çıkan doğru düşünme ile gerçekleşir. Bu düşünme sürecinde akıl bazı işlemler uygular. Bu uygulamalar bizi doğru sonuca götürürse buna doğru düşünme denir.

Doğru düşünme, akıl ilke ve kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen düşünmedir. Düşüncelerin belli bir kurala ve bazı uygulamalara göre oluşturulması ise “mantık” ile mümkündür. Sonuç olarak mantık, bilinenler yardımıyla bilinmeyenlere ulaşmanın yollarını gösteren kurallar bütününe verilen ad olduğu gibi kısaca “doğru düşünmenin ilke ve kurallarını araştıran disiplin” olarak da ifade edilir.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: Mantık Nedir? Doğru Düşünme Nedir? | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.