Kloroplast Yapısı, Şekli ve Görevleri Nedir

Kloroplast Görevi

Canlıların fotosentez yapabilme yeteneği yapısal özelliklerinden kaynaklanır. Bitki ve alg hücrelerinde fotosentez kloroplast adı verilen organellerde gerçekleşir. Kloroplastlar büyük miktarda klorofil pigmenti içerir ve bu sayede yeşil görünürler. Bir bitkinin bütün yeşil bölümleri kloroplast içerir ve fotosentez yapabilir. Ancak pek çok bitkide fotosentez esas olarak yapraklarda gerçekleşir. Yaprak, epidermis, iletim demetleri ve mezofil tabakası olmak üzere üç kısımdan oluşur.

Yaprağın alt ve üst yüzeyi tek sıralı hücrelerden oluşan epidermis dokusuyla örtülüdür. Epidermis dokusu kloroplast içermediği için renksizdir. Kloroplastlar yaprağın iç kısmındaki mezofil dokusunda yer alır. Bir bitki mezofil hücresi ortalama 50-200 kloroplast içerir. Bir alg hücresinde ise tek bir kloroplast bulunabilir. Mezofil, palizat ve sünger parankimasından oluşur. Palizat parankiması hücrelerinde sünger parankimasına göre daha fazla kloroplast bulunmaktadır.

Fotosentez için bitiye gerekli olan kökler vasıtasıyla topraktan alınarak iletim demetleriyle yaprağa taşınır. İletim demetleri aynı zamanda fotosentezle üretilen organik maddeleri yapraktan bitkinin diğer kısımlarına taşır. Karbondioksit gazı stoma (Yunanca ağız) adı verilen açıklıktan mezofil dokusuna gider. Fotosentezde oluşan oksijen de yine stoma açıklıklarından dışarı verilir. Yaprağın alt epidermisinde yerleşmiş olan stomalar açılıp kapanarak bitkiye gaz giriş çıkışını düzenler.

Kloroplast Yapısı

Kloroplast Yapısı

 

Kloroplastlar ortalama 2-8 μm çapında ve çift zarla çevrili olan yapılardır (Şekil 1.8). Seçici geçirgen yapıda olan zarlar kloroplast ile çevresi arasındaki madde alışverişini düzenler. İç ve dış zar arasında kalan dar bölmeye zarlar arası bölge adı verilir. İç zar stroma adı verilen yoğun bir sıvıyı çevreler. Stroma kloroplastın temel maddesidir. Stroma içerisinde tilakoit adı verilen üçüncü bir zar sistemi bulunur. Tilakoitler disk şeklinde ve içi sıvı dolu kapalı bölmelerdir. Tilakoit zarla çevrili olan bu bölmelerin iç kısmı tilakoit boşluk (lümen) olarak adlandırılır.

Tilakoit zar, tilakoit boşluğu stromadan ayırır. Çok sayıda disk şeklinde tilakoit üst üste yığılarak grana (tekil=granum) adı verilen yapıları oluşturur. Granalar ipliksi stroma tilakoitleri olarak da adlandırılan ara lameller vasıtasıyla birbirleriyle bağlantı hâlindedir. Kloroplast içerisindeki bu yapılar fotosentezi gerçekleştiren karmaşık kimyasal reaksiyonları organize ederler. Bu reaksiyonların bir kısmı tilakoit zarda, bir kısmı da stromada gerçekleşir.

Kloroplast Nedir

Kloroplast Nedir

Işık enerjisini yakalayan ve kimyasal enerjiye dönüştüren sistemler tilakoit zara yerleşmişlerdir. Bunlar çeşitli pigmentlerden, enzimlerden ve elektron taşımak üzere özelleşmiş proteinlerden oluşur. Havadaki CO2’in bağlanarak glikoz sentezlenmesi işlemi kloroplastların stromasında gerçekleşir. Stroma bunun için gerekli enzimlerin yanı sıra DNA, ribozom, yağ damlacıkları ve nişasta taneleri içerir.

Kloroplastlar yapılarındaki DNA sayesinde ihtiyaç duydukları proteinleri sentezleyebilir ve kendi kendilerine çoğalabilirler. Fotosentezde üretilen şeker molekülleri kloroplastın stromasında geçici olarak nişasta halinde depolanır ve daha sonra da sükroza dönüştürülerek bitkinin diğer bölümlerine taşınır.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.