Tarih

Türkiye’nin Tarihi ve Doğal Güzelliklerine Yolculuk

Yedigöller Hakkında Bilgi

Türkiye, zengin doğal varlıkların ve tarihî mekânların bulunduğu bir ülkedir. Binlerce yıllık tarihiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Anadolu’da yaşamış farklı uygarlıklara ait tarihî mekânları ve yapıtları hemen her bölgemizde görmek mümkündür. Şimdi bu tarihî mekân ve  doğal tarihi süreçler sonucu oluşmuş ve günümüzde koruma altına alınmış yapıtlardan bazılarını tanıyalım. Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı […]

12 Ada Yunanistan’a Ne Zaman Verildi – Sebepleri Neler

12 Ada Yunanistan'a Ne Zaman Verildi

 Tarihte pek çok olay ve durum vardır ki bunlardan en vahim olanı 12 adaların büyük bir siyasi-otoriter rejim boşluğu sonucu kaybedilmesidir. Binlerce askerin kanı dökülerek Osmanlılar tarafından Venedik ve Cenevizlilerden alınan 12 Adalar, büyük bir rehavet ve hamaset sonucu ne yazık ki Yunanistan‘a bırakılmıştır. Tarihler 15 Şubat 1947’yi gösterirken, bundan 62 yıl önce, 4 asır […]

1.Dünya Savaşı Neden Başladı Kısaca – Sebepleri ve Nedenleri

1.Dünya Savaşı Neden Başladı Kısaca

1.Dünya Savaşı 1914 ve 1918 yılları arasında gerçekleşen Avrupa merkezli dünya ülkelerini ilgilendiren büyük bir savaştır. Bu savaş süresince büyük devletler iki taraf oluşturmuş ve o şekilde savaşta yer almışlardır. Bölünen taraflara verilen isimler; İtilaf devletleri ve İttifak devletleri olarak bilinir. İtilaf devletleri Rusya, Fransa ve Birleşik Krallıktan oluşurken; ittifak devletleri Almanya, Avusturya – Macaristan ve […]

Sırp ve Yunan İsyanı Nedenleri, Sebep ve Sonuçları

Sırp ve Yunan İsyanı Nedenleri

Makalemizde Sırp ve Yunan İsyanları Hakkında Genel Bilgi Sunduk. İlk olarak Sırp İsyanı ile başlamak istiyorum burada nedenleri ve sonuçlarından bahsedeceğiz: Balkanların fethi Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanmıştı. Osmanlı Devleti Balkanlardaki ulusların dillerine, din ve inanışlarına karışmamıştı. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı hoşgörü politikası sayesinde Balkan ulusları millî benliklerini korumuşlardı. Buna rağmen Osmanlı Devleti toprakları içindeki topluluklardan ilk ayaklananlar […]

Fransız İhtilali Nedir? Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir

Fransız İhtilali

XVIII. yüzyılda Fransa’da başlayıp bütün dünyaya yayılan ihtilali hazırlayan etmenler şunlardır: Ekonomik sebepler: Fransız İhtilali’nin çıkmasındaki en büyük etkenlerin başında Fransız ekonomisinin bu dönemde çok kötü durumda olması gelir. Son olarak İngilizlerle yapılan Yedi Yıl Savaşları ülke ekonomisine büyük zarar vermişti. Ayrıca Kral XVI. Loui zamanında sarayın aşırı lüks yaşamı devletin masraflarını daha da arttırmıştı. Siyasi sebepler: […]

Tanzimat Fermanı Nedir, Nedenleri ve Sonuçları

Tanzimat Fermanı Nedir

Tanzimat Fermanı Mahmut II’nin 1839 tarihinde ölümü üzerine, yerine çıkan Abdülmecit Han’ın zamanında ilan edilen Gülhane Hattı ile (3 Teşrinisani 1839, Pazar günü) cemiyet hayatında yeni bir devir başlar. Bu ferman, yenileşme olayının ikinci galibiyetiydi. İmparatorluk, yüzyıllar boyunca içinde yaşamış olduğu bir olayı ve medeniyet abidesi dairesinden çıkarak mücadele edebilecek  bir hâlde bulunduğu ve başka […]

Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed, Medine’de kurulan İslam Devleti’nin hem dinî hem de siyasi lideriydi. İlk olarak Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Medine halkıyla Medine fiehir Sözleşmesi’ni yaptı. Ancak Mekkeliler rahat durmadılar. Hz. Muhammed’i ve onun yaymaya çalıştığı İslamiyeti ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu durum Müslümanlar ile Mekkeli putperestler arasında savaşların başlamasına neden oldu. Bedir Savaşı (624): […]

Hz. Muhammed Efendimizin Veda Hutbesi

Hz. Muhammed

 Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizin veda hutbesini sizlere yayımlamadan öncesinde gerçekleşen bir kaç savaş zaferin detaylarını vermek istiyorum çünkü bunlar bağlantılı tarihler ve olaylardır. Tam anlayabilmek açısından bu önemli. Mute Seferi (629): Hz. Muhammed fiam civarında bulunan Basra valisini İslamiyete davet için ona bir elçi gönderdi. Ancak vali, elçiyi öldürünce Zeyd bin Hârise komutasında bir İslam ordusu […]

İslamiyetin Doğuşu & Hz. Muhammed’in Peygamberliği

Hz. Muhammed

İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği Hakkında Bilgileri Sizlere Yazdık: Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi Arapların yaşantısından büyük rahatsızlık duyardı. Bu yüzden putperest toplumdan ayrı bir hayat sürmeye başladı. Kırk yaşına geldiğinde Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’na sık sık gitmeye başladı. 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi Hira Mağarası’nda iken bir ses duydu. Bu ses Cebrail adlı […]

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

islamiyet

İslamiyetten önce dünyanın hiçbir yerinde huzur ve sükûn yoktu. Romalıların bozuk ahlakı, sefahati her tarafı kaplamıştı. Bizans sükût hâlindeydi. Avrupa ve Asya’daki ülkelerin önemli bir bölümü vahşet ve zulüm içindeydi. Hayır ve faziletin namını anan ve saygı yoktu. Herkes şer kuvveti ile iş görmekteydi. Hak, kuvvete mahkûmdu, kalplerden merhamet silinmişti, şefkat ve merhamet getiren Hristiyanlık bile eskiden mensuplarının gördüğü […]

Roma İmparatorluğu Tarihi (M.Ö. 753-M.S. 395)

Roma Tarihi

İlk çağlarda İtalya’ya göç eden İtalik ve Etrüskler tarafından Roma uygarlığının temelleri atıldı. İmparatorluğun merkezi olan Roma, MÖ 753 tarihinde Romulus tarafından kuruldu. Roma başlangıçta krallıkla yönetilen bir kent devletiydi. Kral, senato denilen yaşlılar meclisine önerilir, halk meclisi tarafından seçilirdi. Romalılar MÖ VI. yüzyılda cumhuriyet yönetimine geçtiler. Cumhuriyet döneminde Roma, kralın yetkilerini taşıyan iki konsül […]

Mısır Uygarlığı Kısa Bilgi

Mısır Uygarlığı

Nil Nehri Mısır’a hayat verir, ülkeyi çöl olmaktan kurtarır. Mısır’ın etrafının çöller ve denizlerle çevrili olması kendine özgü bir uygarlık olmasında etkili olmuştur. Mısır’da “nom” adı verilen şehir devletleri ilk siyasi teşkilatlanmadır. Kral Menes MÖ 3000 tarihinde ülkede siyasi birliği sağladı. Bir süre sonra “firavun” adı verilen monarşik yönetim anlayışını başlattı. Tanrı-kral olarak tanımlanan firavunların sınırsız […]

Türk ve Dünya Tarih Yazarcılığının Gelişim Süreci

Türk ve Dünya Tarih Yazarcılığının Gelişim Süreci

Türk tarihi, başlangıçta sözlü tarih dediğimiz türler olan destanlar ve efsanelerde yer almıştır. Türk tarih yazıcılığının en önemli örneklerine II. Köktürk Devleti Hükümdarı Bilge Kağan tarafından diktirilen Orhun Kitabeleri’nde rastlanmıştır. Kitabelerde Türk tarihine dair önemli bilgiler yer almıştır. Tarih yazıcılığı, Türk-İslam devletleri döneminde gelişme göstermiştir. Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığı devletin başarılarını ortaya koyarak bu başarıların […]

Osmanlı Merkez Teşkilatı ve Osmanlı Askeri Teşkilatı

Osmanlı Kapıkulu Süvarileri

Osmanlı Merkez Teşkilatı: Osmanlı Devleti’nde ülkenin mutlak hâkimi padişahtı. Tüm yasama, yürütme ve yargı işleri padişahta toplanmıştı. Ancak padişahın yetkileri sınırsız değildi. Padişah, şeri ve örfi hukuka göre ülkeyi yönetmek zorundaydı. Ülke sınırları genişleyince Osmanlı Devleti, idari, askerî, hukuki ve ekonomik alanlarda düzenlemeler yaptı. Devletin merkezi başlangıçta Söğüt ve Domaniç’ti. Ancak batıya seferlerin artması ile […]

Tarih Nedir? Geleceğimiz İçin Faydaları Nelerdir?

Fransız İhtilali

Tarih nedir, Tarih, insanların geçmişten ders alıp geleceğe yön vermelerini sağlar. Tarih, insanlara, vatan ve millet kavramları ile millî ve kültürel değerleri öğretir. Tarih, millî birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini sağlar. Devlet yöneticilerine devletin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olur. İnsanlara karşılaştıkları durumları tarihî olaylarla bağlantı kurdurarak mantıklı bir sonuca varma yeteneği kazandırır. İnsanların, aralarındaki sorunları barış yoluyla çözümlemelerine katkıda […]

Osmanlı Devleti Ekonomi Yapısı ve Toprak Yapısı

Osmanlı Devleti Ekonomik Yapısı

 Osmanlı Devleti Ekonomik Yapısı: kuruluşundan itibaren ticari hayatın içinde yer almış ve sahip olduğu ekonomik imkânlarla beylik hâlinde iken bile diğer beyliklere ve devletlere karşı bariz bir üstünlük sağlamıştır. Özellikle ticaret yolları üzerinde kurulmuş olması bu üstünlüğün oluşmasında belli başlı sebeplerden birini teşkil etmiştir. Klasik dönemde Doğu-Batı ticaretinin desteklenmesi, Karadeniz’in yabancı tüccara kapalı tutulması, Asya-Avrupa arasındaki […]

Osmanlı Devletinin Yönetim Sistemi Şekli

Osmanlı Devleti

Burada Osmanlı’nın Devlet Anlayışından ve Devlet Yönetimi Şeklinden Bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Kayı Boyu, Türkiye Sel- çuklu Devleti tarafından Söğüt bölgesine bir uc beyliği olarak yerleştirildi. Kayılar kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti’ni kurup üç kıtaya hükmeden büyük bir imparatorluk hâline dönüştü. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde ve varlığını uzun yıllar korumasında gelişmiş […]

Karakoyunlu Devleti ve Akkoyunlu Devleti Kısaca Özet

Akkoyunlu Devleti ve Karakoyunlu Devleti

Karakoyunlu Devleti Kısaca Özet (1365-1469) XIV. yüzyılın ikinci yarısından XV. yüzyılın son çeyreğine kadar Doğu ve Gü- neydoğu Anadolu, Kafkasya, İran, Irak ve bir ara Herat bölgesine hâkim olan Karakoyunlular, bünyesinde çeşitli Oğuz topluluklarını birleştirmiş büyük bir konfederasyondur. Karakoyunlular Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Azerbaycan’ın Türkleşmesinde büyük rol oynadılar. Timur’a karşı çok büyük direnç gösterdiler. Ancak daha […]

I.Murat ve Yıldırım Bayezit Dönemi Faaliyetleri

Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

I. Murat Dönemindeki Faaliyetler: Osmanlı Devleti’nde, Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları, Orhan Bey döneminde Karesioğulları Beyliği’nin hâkimiyet altına alınmasıyla başlamıştı. I. Murat döneminde ise Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamada beyliklere karşı genelde barışçı bir politika izledi. Ancak Karamanoğulları Beyliği kendisini Anadolu’da Türk Selçuklu Devleti’nin mirasçısı olarak kabul ediyor ve Osmanlı Devleti’ni rakip olarak görüyordu. […]

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.