Ekonomi

En İyi Forex Şirketi – En İyi Forex Sitesi

En İyi Forex Şirketi En iyi Forex Firması En İyi Forex Robotu En İyi Forex Sitesi

Forex nedir, forex kelime anlamı olarak döviz alışverişi anlamına gelmektedir. Yatırımcıların yeni gözdesi forex bir dövizin başka bir dövizle değerlenmesi yada döviz alış verişinin yapıldığı ülkeler arası pazarın ifade edilmesinde de forex terimi kullanılmaktadır. Tabi ki tanımının içinde döviz kelimesi bulunması sadece döviz işlemlerinin yapıldığı anlamına gelmez yatırım aracı olarak görülen altın, gümüş, petrol, vadeli […]

Ekonomide Paranın Yeri, Önemi ve Fonksiyonları

EKONOMİDE PARANIN YERİ, ÖNEMİ VE FONKSİYONLARI

Para, mübadelenin yol açtığı güçlükleri ortadan kaldırmak için ortaya çıkarılmıştır. Çünkü para mübadeleyi kolaylaştırmakta ve hız kazandırmaktadır. Bu nedenle para herkesin kabul ettiği bir mübadele aracıdır. Para aynı zamanda faydalı olduğu için ekonomik bir maldır. Ancak tüketim veya yatırım malı olmayıp özel bir konuma sahiptir. Para, nihai bir tüketim malı gibi tüketilerek ihtiyacı gidermeye yaramaz […]

Banka Nedir ? Bankanın Temel Görevleri ve Yetkileri

Banka Nedir ? Bankanın Temek Görevleri ve Yetkileri

Genellikle her ülkede tedavüldeki para tutarı ile ilgili önlem almaya merkez bankaları yetkili kılınmıştır. Merkez bankaları bir ülkenin ya da ülkeler grubunun para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez bankalarının temel amacı para biriminin ve para arzının istikrarının sürdürülmesidir. Fakat merkez bankalarının bunun dışında bankacılık sektörünün son kredi kurumu olmak, faiz sınırının kontrolü gibi görevleri de vardır. […]

İstihdamda Girişimciliğin Önemi

Ekonomi Nedir

Girişimciliğin Önemi konusunda da belirtildiği gibi bir ülkede girişimcilik düzeyi arttıkça yeni iş olanakları da artar. Türkiye gibi işsizlik sorununun önemli düzeyde olduğu ülkelerde yeni iş alanları yaratılması ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimciliğin arttırılması, işsizlik sorununu da azaltacağından girişimciliğin teşvik edilmesi birçok ülkede devlet politikası hâline gelmiştir. Girişimcilik, ticaret […]

Tüketim Toplumu Nedir? Bilinçli Tüketici Nedir?

Bilinçli Tüketici

İnsanlar her zaman kendileri için faydalı mal ve hizmetlere sahip olarak ihtiyaçlarını gidermek ve refah düzeylerini yükseltmek istemişlerdir. Bu ihtiyaçların giderilebilmesi için de mal hizmet tüketiminin yapılması gerekir. Halk arasında tüketim bir şeyin tüketilip yok edilmesi anlamını taşısa da ekonomi bilimi tüketimi, insan ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mal ve hizmetlerin kullanılması olarak tanımlamaktadır. Tüketim her zaman […]

Ekonomik Fayda ve Gelir Tanıtımı Nedir?

Gelir Tanıtımı

Ekonomik açıdan fayda: Tüketici tercihinin temelini oluşturan unsur bir maldan beklenilen faydadır. Fayda, bir malı tüketmenin sonucunda elde edilen haz ve tatmin duygusu olarak tanımlanabilir. Bir mala ilişkin fayda beklentisi o mala olan ihtiyacı da belirler. Tüketiciler için bir malın faydası ne kadar çoksa o mala duyulan ihtiyacın şiddeti de o denli çok olacaktır. Dolayısıyla […]

Mal ve Hizmet Tanıtımı

Mal ve Hizmet Tanıtımı

İnsanlar ihtiyaçlarını giderme özelliğine sahip her şeye mal adı verilir. Mallar insan ihtiyacını giderirken fayda yaratır. Ancak insan ihtiyacını gideren her malın ekonominin konusu olması mümkün değildir. Örneğin, insanların soluması için sınırsız miktarda mevcut olan hava, yaşamsal önemi olan bir mal olduğu hâlde ekonomi bununla ilgilenmez. İnsan ihtiyaçlarına göre fazla miktarda bulunan bu mallara serbest […]

Kendi İşinin Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları

Kendi İşinin Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları

Kendi işini kurmanın birtakım avantajları vardır. Bunları tek tek inceleyecek olursak: Bağımsız Çalışabilme: Bağımsızlık ihtiyacı ve karar verme özgürlüğü girişimlerin en temel amaçlarındandır. Kişinin kendi kendinin patronu olması pek çok girişimci için tatmin edici bir duygudur. Başarma Hissi: Girişimcilerin pek çoğu için yeni bir başlangıç yapabilmek fikri oldukça anlamlıdır. Bu fikri kârlılığa dönüştürmek başarı hissi […]

Girişimcilikte Risk Nedir? Risk Almak Ne Kadar Doğru

Günümüzde Ekonomi

Girişimcilikle ilgili kavramlardan biri de risktir. Bu kavram, dilimizde önceleri “riziko” olarak kullanılmış, daha sonra “risk” olarak yerleşmiştir. Zarar veya kayıp durumuna yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı anlamına gelir. Tehlike ile eş anlamlı ve ileride ortaya çıkması beklenen ama meydana gelip gelmeyeceği kesin olarak bilinmeyen olaylar için kullanılır. Risk, gelecek ile ilgili bir […]

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik Nedir

Girişimcilik, emek, tabiat ve sermayeden sonra dördüncü üretim faktörüdür. Girişimcilik, sürekli artan bir refah yaratan dinamik bir süreçtir. Bu refah girişimcinin sermaye, zaman ve kariyer konularında riskler almasıyla ya da mal ve hizmetlere artı değer kazandırmasıyla sağlanır. Mal ve hizmet yeni ya da benzersiz olmasa da girişimci, gereken beceriyi göstererek ve kaynaklar ayırarak bunlara değer […]

Ekonomi Nedir ? Ekonomi Alanları Nelerdir?

Ekonomi Nedir

 Ekonomi denildiği zaman insanların aklına neler geliyor bunları sizler için yanıtladık ve alanlarını açıkladık. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri, bazı ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. İhtiyaç, içimizden gelen bir eksiklik duygusu ve bu eksikliğin giderilmesi arzusudur. Bu arzu, insan doğduğu andan başlar, yaşamı boyunca devam eder. İhtiyaçlar sonsuzdur ve insanlar ihtiyaçlarının mutlaka karşılanmasını ister. Bunlardan bazıları karşılanabilir, bazıları ise karşılanamayacak […]

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.