İslamiyetin Doğuşu & Hz. Muhammed’in Peygamberliği

Hz. Muhammed

İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği Hakkında Bilgileri Sizlere Yazdık: Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi Arapların yaşantısından büyük rahatsızlık duyardı. Bu yüzden putperest toplumdan ayrı bir hayat sürmeye başladı. Kırk yaşına geldiğinde Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’na sık sık gitmeye başladı. 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi Hira Mağarası’nda iken bir ses duydu. Bu ses Cebrail adlı meleğin sesiydi. Cebrail ona, “Oku! Her şeyi yaratan, insanı kan pıhtısından vücuda getiren Rabbi’nin adıyla oku!” diye başlayan ilk vahyi getirdi. Hz. Muhammed eve geldikten sonra yaşadıklarını eşi Hz. Hatice’ye anlattı.

Eşiyle birlikte Hz. Hatice’nin amcasının oğlu, dönemin önemli bilginlerinden Varaka’ya giderek durumu anlattılar. Varaka, bu gelişmelerin kendisine peygamberlik gelen kimselerde olabileceğini belirtti: “Müjde Ey Muhammed! Meryemoğlu İsa’nın haber verdiği son peygamber sensin. Sana gönderilen melek, Musa’ya da gelen Cebrail’dir.” dedi. Bu gelişmelerden sonra Cebrail’in bir süre görünmemesi Hz. Muhammed’i endişelendirdi.

Ancak daha sonra Cebrail tekrar gelerek “Ey Muhammed! Kalk ve insanları uyar.” ayetini bildirdi. Böylece peygamberlik görevi başlayan Hz. Muhammed önce yakınlarını, sonra bütün Mekke halkınıİslam dinine davet etti.İlk olarak eşi Hz. Hatice Müslüman oldu. Onu Hz. Ali, evlatlığı Zeyd bin Harise ve Hz. Ebubekir takip etti. Başlangıç taİslamiyeti gizlice yaymaya çalışan Hz. Muhammed, Allah’tan gelen bir emirleİslamiyeti açıkça yaymaya ve putlara karşı çıkmaya başladı.

HZ. Muhammedin Hayatı

HZ. Muhammedin Hayatı

Müslümanların sayısı her geçen gün arttıkça bu durum putperestleri endişelendirdi. Mekkeli putperestler, Müslümanlar üzerinde baskı kurmaya başladılar. Bu baskılar sonucu Müslümanların bir kısmı Hz. Muhammed’in izniyle Habeşistan’a göç etti (615-618). Mekke’de Müslümanların sayısının her geçen gün artması, özellikle de Hz. Ömer ve Hz. Hamza’nın Müslüman olması putperestleri yeni tedbirler almaya sevketti. Putperestler, Hz. Muhammed’in soyu olan Haşimoğullarına boykot uyguladılar. Haşimoğullarıyla evlilik ve ticaret dâhil her türlü ilişkiyi yasakladılar. Bu boykot tam üç yıl sürdüc) Hicret ve Medine’deİslam Devleti’nin Kurulması Hz. Muhammed, tüm baskılara rağmen Kâbe’yi ziyarete gelen kabilelereİslamiyeti anlatmaya devam etti.

619 yılında Kâbe’yi ziyarete gelen altı Medineliyi Akabe denilen yerdeİslamiyete davet etti. Medineliler İslamiyeti kabul ettiler. Medinelilerle 621-622 tarihlerinde iki görüşme daha yapıldı. Bu görüşmelere I. ve II. Akabe Biatleri denir. Bu görüşmeler sonunda Medineli Müslümanlar, Hz. Muhammed’e bağlı kalacaklarına söz verdiler. Mekke’de Müslümanların yaşam şartlarının her geçen gün zorlaşması üzerine Müslümanlar, Hz. Muhammed’in onayı ile Medine’ye göç ettiler.

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed

Müslümanların varlığından iyice rahatsız olan putperestler Hz. Muhammed’i öldürmeye karar verdiler. Bu durum karşısında Hz. Muhammed, Medine’ye göç etme kararı aldı. Yanına Hz. Ebu Bekir’i de alarak yola çıktı. Ancak putperestler de onları takip ettiler. Bu durumdan kurtulmak için Hz. Muhammed Mekke yanındaki Sevr Mağarası’nda üç gün saklanmak zorunda kaldı. Mekkelilerin takibinden kurtulduktan sonra Kuba’ya geçti. Burada ilk mescidi yaparak Müslümanlarla ilk cuma namazını kıldı. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesine “hicret” denir.

Hicretin yapıldığı miladi 622 tarihi, daha sonra Hz.Ömer’in halifeliği döneminde hazırlanacak olan hicri takvimin de başlangıcı oldu. Hicret sonrasında Medine’de ilkİslam devletinin temelleri atıldı. Medine de inşa edilen mescit, aynı zamanda devletin idare merkezi oldu. Medine’ye hicret eden Mekkeli Müslümanlara “muhacir”, Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara ise “ensar” denildi. Hz. Muhammed aynı dine inanan ensar ve muhacirleri birbirleri ile kardeş ilan etti. Böylece İslam kardeşliğinin temellerini attı.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: İslamiyetin Doğuşu & Hz. Muhammed’in Peygamberliği | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.