Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed, Medine’de kurulan İslam Devleti’nin hem dinî hem de siyasi lideriydi. İlk olarak Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Medine halkıyla Medine fiehir Sözleşmesi’ni yaptı. Ancak Mekkeliler rahat durmadılar. Hz. Muhammed’i ve onun yaymaya çalıştığı İslamiyeti ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu durum Müslümanlar ile Mekkeli putperestler arasında savaşların başlamasına neden oldu.

Bedir Savaşı (624):

Mekke’nin ileri gelenleri Ebu Süfyan’ın liderliğinde fiam’a ticaret kervanı gönderdiler. Bu ticaretten elde edilecek kazançla Müslümanlarla savaşmayı amaçladılar. Bunu engellemek isteyen Müslümanlar, fiam’a gitmekte olan bu kervanın yolunu kesmek istediler. Ancak bu durumdan haberdar olan kervanın başındaki Ebu Süfyan yolunu değiştirerek kaçtı. Mekkeliler bu gelişmeler üzerine Ebu Cehil komutasındaki 900 kişilik bir orduyu Müslümanlar üzerine gönderdiler.
Hz. Muhammed komuta sındaki Müslümanlar ise 300 kişi civarınday dılar. Bedir kuyuları yakınlarında yapılan savaşı Müslümanlar kazandı (624).

Müslümanların ilk askerî zaferi olan Bedir Savaşı sonunda;

 • Müslümanların kendilerine ve Hz. Muhammed’e olan güvenleri arttı.
 • Savaş sonunda elde edilen ganimetlerin beşte biri devlete bırakılırken geri kalanları savaşa katılanlar arasında eşit bir şekilde paylaştırıldı. Bu uygulama, daha sonra bütün İslam devletlerinde geçerli bir yöntem oldu.
 • Bedir Savaşı sonrasında İslamiyet Arap Yarımadası’nda hızlı bir şekilde yayıldı.
 • Savaşta esir alınanlar, okuma yazma bilmeyen on Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı.
 • Bedir Savaşı’ndan sonra Medine Sözleşmesi’ne uymayan Kaynuka Yahudileri Medine’den çıkartıldı.

Uhud Savaşı (625):

Bedir Savaşı’ndaki yenilginin öcünü almak isteyen Mekkeliler 3000 kişilik bir kuvvetle Medine üzerine sefere çıktılar. Bu haberi alan Hz. Muhammed, bir danışma meclisi toplayarak şehirde savunma yapma teklifinde bulundu. Ancak genç Müslümanlar, Mekkeliler ile bir meydan savaşı yapmak istediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed 700 kişilik bir kuvvetle harekete geçti . İki ordu Uhud Dağı’nda karşı karşıya geldiler. Hz. Muhammed Uhud Dağı’ndaki dar bir geçidin iki tarafına 50 okçu yerleştirdi. Böylece Mekkelilerin Uhud Dağı’nın etrafından dolaşarak Müslümanlara saldırmalarını önlemek istedi. Müslümanların ilk saldırısıyla Mekke ordusu bozguna uğradı. Ancak savaşın kazanıldığını zanneden okçular, bulundukları yerleri terkederek Mekkelileri kovalamaya başladılar. Bu durumdan yararlanan Halid bin Velid komutasındaki Mekkeli kuvvetler okçuların terkettiği yerlerden Müslümanlara saldırdılar. Bu saldırı İslam ordusunun bozulmasına yol açtıysa da kesin bir zafer elde edemeyen Mekke ordusu geri dönmek zorunda kaldı. Bu savaşta Hz. Muhammed’in amcası Hz. Hamza şehit olurken kendisi de hafif bir şekilde yaralandı.

Uhud Savaşı Sonucunda;

 • Müslümanlar yenilgiye uğramalarına rağmen Mekkeliler Müslümanlar üzerinde üstünlük kuramadılar.
 • İslamiyet, bu yenilgiye rağmen yayılmaya devam etti.
 • Mekkelilerle iş birliği yapan Beni Nadir Yahudileri Medine’den çıkarıldı. Hz. Muhammed’in Medine’deki otoritesi arttı

Hendek Savaşı (627):

Müslümanların Uhud Savaşı’nda yenilmelerine rağmen İslamiyetin yayılmaya devam etmesi Mekkelileri rahatsız etti. Bu nedenle İslamiyeti tamamen ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu amaçla 10.000 kişilik bir ordu ile Medine üzerine harekete geçtiler. Hz. Muhammed, Mekkelilerle doğrudan savaşmak yerine şehirde kalarak savunma yapmaya karar verdi. Selman-ı Farisi’nin önerisiyle Medine etrafına geniş ve derin bir hendek kazıldı. Arap Yarımadası’nda yapılan ilk savunma savaşında, Mekkeliler bu hendekleri geçemeyerek geri dönmek zorunda kaldılar.

Hendek Savaşı sonucunda;

 • Mekkeliler, Müslümanlara bir daha saldıramadılar.
 • Müslümanlar güç kazanarak savunma durumundan çıktılar. İslamiyeti Medine dışında yaymaya başladılar.
 • Mekkelilerle iş birliği yapan Beni Kurayza Yahudileri Medine’den çıkartıldı.

Hudeybiye Barışı (628):

Hendek Savaşı’ndan sonra Müslümanlar, Hz. Muhammed öncülüğünde Kâbe’yi ziyaret etmek istediler. 1.500 kişi ile Mekke’ye doğru hareket ettiler. Mekkeliler, Müslümanların kendileri ile savaşacaklarını düşünerek savunma tedbirleri aldılar. Hz. Muhammed Hudeybiye denilen yere gelince Hz. Osman’ı durumu anlatması için Mekke’ye elçi olarak gönderdi. Ancak Mekkeliler onu tutukladılar. Bu durum karşısında Hz. Muhammed savaş hazırlıklarına başladı. Bu gelişmeden endişelenen Mekkeliler Hz. Muhammed’e antlaşma teklifinde bulundular. İki taraf arasında Hudeybiye Antlaşması imzalandı.

Hudeybiye Antlaşmasına Göre;

 • Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeyeceklerdi. Ancak ertesi yıl Mekkeliler Mekke’yi üç günlüğüne boşaltarak Müslümanların hac görevlerini yapmalarına izin vereceklerdi.
 • Reşit yaşa gelmeden Müslüman olan Mekkeliler Medine’ye kabul edilmeyecek, geri gönderilecek, Müslümanlardan Mekke’ye sığınan olursa geri verilmeyecekti.
 • Arap kabileleri, Müslümanlardan ya da Mekkelilerden istedikleri tarafı tutabileceklerdi. Bu kabileler arasında herhangi bir savaş olursa Mekkeliler ve Müslümanlar tarafsız kalacaklardı.
 • İki taraf arasında on yıl savaş olmayacaktı.

Hudeybiye Antlaşması, Müslümanların aleyhine görülmesine rağmen Müslümanların siyasi varlığı Mekkelilerce resmen tanınmış oldu. Ayrıca on yıl savaş olmayacak olması Müslümanların ticari faaliyet yaparak ekonomik yönden güçlenmelerine ve İslamiyeti daha rahat yaymalarına neden oldu. Reşit yaşa gelmemiş, Müslüman olmayan gençler antlaşma gereği Medine’ye alınmadılar. Ancak Mekke’ye geri dönmek istemeyen bu gençler, Mekke kervanlarının yollarını keserek onların ticari faaliyetlerine engel oldular. Bu gelişmeler karşısında Hudeybiye Antlaşması’nın kendi aleyhlerine döndüğünü gören Mekkeliler, antlaşmanın bu maddesinin iptal edilmesini istediler.

Hayber Kalesi’nin Fethi (629):

Hendek Savaşı sonrasında Medine’den çıkartılan Yahudiler, Medine-Suriye yolu üzerinde bulunan Heyber Kalesi’ne yerleştiler. Bir süre sonra buradan geçen Müslüman tüccarlara zarar vermeleri üzerine Hz. Muhammed, Heyber Kalesi’ni kuşattı. Yahudilerin elinde bulunan kale fethedildi.

Hayber Kalesi’nin fethi sonucunda;

 • Müslüman olmayan erkeklerden, güvenliklerinin sağlanması karşılığında cizye vergisi alınmaya başlandı.
 • fiam ticaret yolunun güvenliği sağlandı.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

 1. Pingback: Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.