Girişimcilikte Risk Nedir? Risk Almak Ne Kadar Doğru

Günümüzde Ekonomi

Girişimcilikle ilgili kavramlardan biri de risktir. Bu kavram, dilimizde önceleri “riziko” olarak kullanılmış, daha sonra “risk” olarak yerleşmiştir. Zarar veya kayıp durumuna yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı anlamına gelir. Tehlike ile eş anlamlı ve ileride ortaya çıkması beklenen ama meydana gelip gelmeyeceği kesin olarak bilinmeyen olaylar için kullanılır. Risk, gelecek ile ilgili bir kavramdır, çünkü gelecek belirsizlik ifade eder.

Risk de belirsizlik hâllerinde ortaya çıkan ve tehlikenin önemine verilen isimdir. Tehlike ise kurum ya da insanların yaralanması, hastalanması, zarar görmesi veya bunların bileşimi olabilecek zarar potansiyeli olan durumdur. Risk için “bir belirsizlik hâlidir,” derken her belirsiz durumun risk olarak nitelendirilemeyeceğini de belirtmemiz gerekir. Buradaki ayrım, belirsizliklerin hedefe giden yolda tehlike ile etkileşim düzeyidir. Girişimci, risk almayı göze alabilen kişidir. Girişimcilikle ilgili kavramlardan bir diğeri inovasyondur. İnovasyon, Latince bir sözcük olan “innovatus”tan türemiştir. “Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” anlamındadır.

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” diye adlandırılır. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hâle getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar.

Yeni ya da iyileştirilmiş ürün, hizmet ya da üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle ortaya atılan, geliştirilerek işler hâle getirilen ve sonuçta işletmelere rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir.

Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur. İnovasyon ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur (radikal inovasyon) ya da adım adım yapılan bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içerençalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar (artımsal inovasyon). İnovasyon bir buluş değildir ama inovasyon yapılırken buluşların sonuçlarından yararlanılabilir.

Ancak asıl önemli olan ekonomik getirisi olan, henüz yapılmamış, bilinmeyen bir şeyler yapmaktır. Bu nedenle de fikirler ve kavramlar önem kazanır. Elektrikli süpürge J. Murray Spengler (Möri Spenglır) tarafından bulunmuş olsa da ticarileştirilmesini ve satışını W.H. Hoover (Hovır) adlı bir deri yapımcısı gerçekleştirmiştir.

Bunun için de Spengler adı değil, Hoover adı dünya çapında bilinmiş ve yayılmıştır. İnovasyonun büyüklüğü yaratacağı etkinin büyük olacağı anlamına gelmez. Var olan ürünlerde, hizmetlerde ve süreçlerde tamamlanmayı bekleyen küçük parçalar, büyük inovasyonları doğurur. Dünyaca ünlü bir firmaya milyarlarca dolar kazandıran, küçültülmüş kulaklıklı kasetçalar (walkman) gibi. İnovasyon için fırsatları ararken bir şirketin “Şu anda olanı, daha çok değer elde eder duruma nasıl getirebiliriz?”, “Ne tür bir adım atarsak ekonomik sonuçlarımız da olumlu yönde değişir?”, “Tüm kaynaklarımızın kapasitesini ne tür bir değişiklik artırır?” sorularına yanıt araması gerekir.

Başarılı bir inovasyon, farklı düşünmek ve farkı yapmakla gerçekleşir. Einstein (Aynştayn)’ın dediği gibi “Bugün yarattığımız dünyanın sorunları, bu sorunları yaratırken düşündüğümüz şekilde düşünürsek çözülemezler.” Ayakta kalmak ve rekabet etmek için alıcıların ürünlerimizi tercih etmelerini sağlamalıyız. Tercih edilmek için ürünlerimize eklediğimiz özellikler inovasyondur. İnovasyon, bir şirketin daha yüksek kâr marjı kazanmasına neden olsa da bunun ne kadar süreceğini tahmin etmek olanaksızdır.

Günümüzde gelişen teknolojinin, değişen müşteri isteklerinin, bilgiye ve teknolojiye kolaylıkla erişen rakiplerin inovasyonu taklit etme becerilerinin hızlarını düşünürseniz, tek bir inovasyonla elde edilen rekabet avantajının ne kadar kısa süreceğini tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle sürekli inovasyon yapmak gerekir. Girişimcilikle ilgili kavramlardan bir diğeri de liderliktir.

Ekiplerini hiç bıkmadan daha üst düzeylere çıkarmaya çalışan liderler, çalışanlarıyla karşılaşmalarını, şunları yapabilmek için bir fırsat olarak değerlendirirler: Liderler, çalışanların vizyonu yalnızca görmesini değil, aynı zamanda onunla soluk alıp vermelerini sağlarlar.

Pozitif enerji ve iyimserlik yayarlar. Bir liderin görevi, ekibinin karşı karşıya bulunduğu zorlukların aşılabileceğini düşündürecek bir enerji ve kararlılık göstermektir. Liderler, açık sözlü, saydam ve adil tavırlarıyla insanlara güven verirler. Çalışanlar, performanslarıyla hangi noktada bulunduklarını ve işletmenin hangi durumda olduğunu her zaman bilmelidirler.

Liderler, hoşa gitmeyecek kararlar alma ve zorlu görevlere çağırma cesaretine sahiptirler. Kuşkusuz, zorlu görevler için yapılan çağrılar, yakınmalara ve direnişe yol açarlar. Liderler, başkalarına örnek olarak risk alma ve öğrenme isteği uyandırırlar. Liderler başarıları kutlarlar ancak burada sözünü edilen kutlama herkesin sevmediği toplantılar değil, bir ekibin aileleriyle birlikte herhangi bir eğlence merkezine gönderilmesi ya da beğeneceği bir hediye verilmesi vb. olmalıdır.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Girişimcilik Nedir? başlıklı makalemizde Girişimcilik Kavramları Nelerdir ve Girişimcilik Nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: Girişimcilikte Risk Nedir? Risk Almak Ne Kadar Doğru | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.