Fransız İhtilali Nedir? Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir

Fransız İhtilali

XVIII. yüzyılda Fransa’da başlayıp bütün dünyaya yayılan ihtilali hazırlayan etmenler şunlardır: Ekonomik sebepler: Fransız İhtilali’nin çıkmasındaki en büyük etkenlerin başında Fransız ekonomisinin bu dönemde çok kötü durumda olması gelir. Son olarak İngilizlerle yapılan Yedi Yıl Savaşları ülke ekonomisine büyük zarar vermişti. Ayrıca Kral XVI. Loui zamanında sarayın aşırı lüks yaşamı devletin masraflarını daha da arttırmıştı.

Siyasi sebepler:  Fransa, koyu bir mutlakiyetle yönetilmekteydi. Kral ülkenin tamamına egemendi. Ülkede özgürlük ve eşitlik yoktu. Kral ve çevresi, halktan kopuk olarak sarayda lüks içerisinde yaşıyorlardı.

Sosyal sebepler: Fransa’da halk sosyal tabakalara ayrılmıştı. Bu tabakalar genel olarak soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler şeklinde dört sınıftı. Soylular toplumun en üst kademesinde bulunur, vergi ödemezlerdi. Soylulardan sonra rahipler ayrıcalıklı bir sınıfı oluştururdu. Burjuvalar sanat ve ticaretle uğraşırlardı. Coğrafi keşifler sonucunda ekonomik yönden güçlendilerse de burjuva sınıfının siyasi hiçbir hakkı yoktu. Burjuvaların siyasi talepleri kral tarafından reddediliyordu. Köylüler ise en alt tabaka bulunurlardı. Genelde tarımla uğraşır, vergi verirlerdi. Hiçbir sosyal hakları yoktu.

Fransız aydınlarının etkileri: XVIII. yüzyılda Avrupa’da yaşanan Aydınlanma Çağı Fransa’yı da etkiledi. Fransız düşünürler ülkenin içinde bulunduğu durumla yakından ilgilendiler. Yazıları ile halkı aydınlatmaya çalıştılar. Özellikle Montesquieu, Voltaire, Jean Jacques Rousseau eserlerinde mutlakiyet rejimini hedef aldılar. Kral, bu alanda yazan yazarların birçoğunu mahkûm ettirdi. Rousseau’ya göre devlet kendini meydana getiren kişilerin çıkarlarını korumalı, kişi hak ve özgürlüklerini güvenceye almalıdır.

İngiltere ve Amerika’daki demokrasi hareketleri: İngiltere’de 1688’den itibaren meşrutiyet rejimine geçilmişti. Halk, kral ile birlikte yönetime ortak olmuş, kral yetkilerinin bir kısmını halka devretmişti. Öte yandan Amerikalıların bağımsızlıklarını kazanmaları ve İnsan Hakları Beyannamesi’ni yayınlamaları, Fransız halkını da etkiledi. Fransız halkı aynı yetkilerin kendilerine de verilmesini kraldan talep ettiler. Ancak kral bu isteklerinin tamamını reddetti.

Fransız İhtilali’nin Başlaması ve Yayılması

Fransa Kralı XVI. Loui, 1789 yılında ekonomik sorunları görüşmek üzere Etajeneröyü (Halk Meclisi) topladı. Kral, toplantıda yeni vergiler konulması ve mevcut vergilerin arttırılmasını talep etti. Diğer yandan toplantıya katılan soylular, halk temsilcileri ile aynı mecliste bulunmak istemediklerini bildirdiler. Bunun üzerine halk temsilcileri her iki kararı da protesto ettiler ve yeni bir “Millî Meclis” kurdular. Ancak kral bu meclisi zorla dağıtmak istedi.

Millî Meclis, anayasa hazırlamadan dağılmayacağını belirtti ve kendini kurucu meclis ilan etti. Bu gelişmeler karşısında Paris halkı ayaklandı. Halk ilk olarak Bastil Hapishanesi’ni basarak buradaki düşünce suçlularını serbest bıraktı (14 Temmuz 1789). Kurucu Meclis, bu gelişmeler karşısında soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarını kaldırarak İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’ni yayımladı (28 Ağustos 1789).

İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’nin önemli maddeleri şunlardır:

 • Özgürlük, başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektedir.
 • Egemenlik milletindir. Hiçbir kişi ve kuruluş, milletçe verilmeyen bir egemenliği kullanamaz.
 • Düşüncelerin ve inançların serbest iletimi insanın en değerli haklarındandır.
 • Mülkiyet hakkı, kutsal ve dokunulmaz bir haktır.
 • Herkes, suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılır.

İhtilal sonrasında yeni bir anayasa hazırlandı. Kralın yetkilerine kısıtlamalar getirildi. XVI. Loui idam edildi. Fransız İhtilali birçok aşama sonrasında 1804’te Napolyon Bonapart’ın imparator olmasıyla sona erdi. Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden rahatsız olan ve krallıkla yönetilen Avrupa devletleri, Avrupa’da Fransa’ya karşı İhtilal Savaşları’nı başlattılar (1792 – 1815).

Monarşilerini korumaya çalışan Avusturya, İngiltere, Prusya ve Rusya bu savaşlarda yer aldılar. Savaşlar, Fransa’nın yenilgisiyle sonuçlandı. Dört devlet Fransa’yı ihtilal öncesi duruma getirmek için 1815’te Viyana Kongresi’ni topladı. Kongre sonucunda mutlak krallıkların korunması yönünde karar alındı.

Fransız İhtilali’nin Sonuçları

Fransız İhtilali ile Avrupa’nın ve dünyanın siyasi, hukuki ve sosyal yapısı değişti. Bunun yanında İhtilal’in getirmiş olduğu bazı önemli sonuçlar şunlardır:

 • Mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşıldı. Krallar halklarına yeni haklar vermek zorunda kaldı.
 • Eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasi kavramları yayıldı. Vatandaşlar kanunlar önünde eşit sayıldı.
 • Milliyetçilik bilinci gelişti. Bu bilinç çok uluslu devletlerin yıkılmasında etkili oldu.
 • İhtilal, Yeni Çağ’ın sonu Yakın Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.
 • Fransız İhtilali’nin getirdiği ilkeler günümüz demokrasilerine temel oluşturdu.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Nöron Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir başlıklı makalemizde Nöron Çeşitleri ve Nöron Çeşitleri ve Görevleri hakkında bilgiler verilmektedir.

 1. Pingback: Fransız İhtilali Nedir? Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.