Ekonomik Fayda ve Gelir Tanıtımı Nedir?

Gelir Tanıtımı

Ekonomik açıdan fayda: Tüketici tercihinin temelini oluşturan unsur bir maldan beklenilen faydadır. Fayda, bir malı tüketmenin sonucunda elde edilen haz ve tatmin duygusu olarak tanımlanabilir. Bir mala ilişkin fayda beklentisi o mala olan ihtiyacı da belirler. Tüketiciler için bir malın faydası ne kadar çoksa o mala duyulan ihtiyacın şiddeti de o denli çok olacaktır. Dolayısıyla mala olan talebin şiddeti de o derecede artacaktır. Bu durumda fayda ile ihtiyaç arasındaki ilişkinin mala olan talebin şiddeti üzerinde de etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Fayda, ihtiyaç ve talep arasındaki bağlantı her ne kadar doğru olsa da alternatifi olmayan ya da ikame olanağı olmayan malların ihtiyaç şiddeti oldukça fazladır. Örneğin, değişik pek çok içecek bulunmasına karşın bu içeceklerin suyun yerini tutmaması, başlıca içeceğimizin faydasını da en üst seviyede tutmaktadır.

Toplum ve Ekonomik Açıdan Gelir Nedir?

Toplum açısından gelir, bir millî ekonomide belli bir dönemde (genellikle bir yılda) yeniden yaratılan değerlerin toplamıdır. Buna millî gelir ya da toplam hasıla adı verilir. İşletmeler açısından gelir; yine belli bir süre içinde halka ve diğer işletmelere satılan mal ve hizmetlerden elde edilen bedellerin toplamından üretim giderleri indirildikten sonra kalan miktardır. Ailelerin geliri ise emek karşılığı alınan maaş ve ücretler ya da toprak kirası (rant), sermaye geliri (faiz) veya teşebbüs geliri (kâr) olabileceği gibi bunların her birinden bir miktar da olabilir.

Gelir, kişinin belli bir dönem içerisinde, dönem başı ve dönem sonu aynı zenginlikte kalmak koşulu ile isterse tüketebileceği mal ve hizmet toplamı olarak da tanımlanabilir. Dönem başı ve dönem sonu zenginliğin aynı kalması koşulunun amacı, gelir olacak şeyin kişinin o dönemde üretim faaliyetlerine katılarak elde ettiği mal ve hizmet miktarından oluşması, buna karşılık daha önceki dönemlerde elde edilmiş olan değerlerin satışından elde edilen paraların tanım dışı kalmasıdır.

Örneğin, ücretli olarak çalışan bir kişi çalışması karşılığında aldığı ücretinin yanında ayrıca kiraya verdiği evinden dolayı kira geliri de elde etmektedir. Bu kişinin elinde bulunan herhangi bir değerini örneğin, arabasını satması durumunda, çalışması karşılığı aldığı ücret ve kira geliri gelir olarak kabul edilecek, arabasının satışından dolayı eline geçen miktar gelir grubuna dâhil edilmeyecektir.

Çünkü satış nedeniyle eline geçen miktar kişinin bu dönemde üretime katılarak elde ettiği bir gelir değildir. Zaten sattığı arabayı elden çıkarmakla dönem başı ve dönem sonu zenginliği değişmiştir. Gelirin bu özelliğinin dışında dikkate alınması gereken başlıca özellikler şu şekilde sıralanabilir:

● Gelir para ile ifade edilir.
● Gelir üretime katılmanın karşılığıdır. Üretime katılmanın karşılığı olmayan para gelir olarak kabul edilemez. Örneğin, şans oyunlarından kazanılan para gelir değildir.
● Gelirde düzen ve süreklilik vardır.
● Gelir, kişilerin satın alma gücünü artırır.
● Gelir hem tüketimi hem de tasarrufu artırır. Gelir arttıkça satın alma gücü de artar. Bu da tüketimin artmasını sağlar. Tasarruf da gelirle doğru orantılıdır. Çünkü kişilerin gelirleri arttıkça tasarrufa yönelirler.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Tüketim Toplumu Nedir? Bilinçli Tüketici Nedir? başlıklı makalemizde Bilinçli Tüketici, Bilinçli Tüketici Nedir ve Tüketim Nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: Ekonomik Fayda ve Gelir Tanıtımı Nedir? | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.