Doğru Düşünme Nedir

Mantık Nedir? Doğru Düşünme Nedir?

Mantık Nedir

“Mantık” sözcüğü, Arapça söylemek, konuşmak, dile getirmek anlamlarına gelen “nutuk” kelimesinden türetilmiştir. Sözcüğün Batı dillerindeki karşılığı ise “logos” sözcüğünden gelen “bilgi / bilim” dir. “Logos” akıl, düşünme, yasa, düzen, ilke, söz vb. anlamları içerir. “Mantık” sözcüğü, Batı dillerindeki ve Arapçaʼdaki karşılığı olan “söz” anlamı esas alınarak Türkçeye girmiştir. Aristoteles (M.Ö. 384-322) bu bilime, “gerçeği bulmaya […]

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.