Doğru Düşünme

Dil Nedir ? Düşünmek Nedir ? Düşünmeyi Düşünmek ?

Dil nedir, düşünmek nedir, dili düşünmek, düşünmeyi düşünmek....

Alain (Alen), Auguste Comte (Ogüst Kont)’un dil üzerinde söylediği bir düşünceye çok önem verir ve onu birçok yazılarında örneklere dayanarak geliştirir. Bu düşünceye göre dil, insanlığın yüz yıllardan beri edindiği ve denediği gerçek ve hikmetleri saklayan bir hazinedir. Her gün, her yerde, milyonlarca kişi tarafından olayları yoklamak, araştırmak, münasebetleri Auguste Comte bağ amak ve çözmek, […]

Mantık Nedir? Doğru Düşünme Nedir?

Mantık Nedir

“Mantık” sözcüğü, Arapça söylemek, konuşmak, dile getirmek anlamlarına gelen “nutuk” kelimesinden türetilmiştir. Sözcüğün Batı dillerindeki karşılığı ise “logos” sözcüğünden gelen “bilgi / bilim” dir. “Logos” akıl, düşünme, yasa, düzen, ilke, söz vb. anlamları içerir. “Mantık” sözcüğü, Batı dillerindeki ve Arapçaʼdaki karşılığı olan “söz” anlamı esas alınarak Türkçeye girmiştir. Aristoteles (M.Ö. 384-322) bu bilime, “gerçeği bulmaya […]

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.