Candaroğulları

I.Murat ve Yıldırım Bayezit Dönemi Faaliyetleri

Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

I. Murat Dönemindeki Faaliyetler: Osmanlı Devleti’nde, Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları, Orhan Bey döneminde Karesioğulları Beyliği’nin hâkimiyet altına alınmasıyla başlamıştı. I. Murat döneminde ise Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamada beyliklere karşı genelde barışçı bir politika izledi. Ancak Karamanoğulları Beyliği kendisini Anadolu’da Türk Selçuklu Devleti’nin mirasçısı olarak kabul ediyor ve Osmanlı Devleti’ni rakip olarak görüyordu. […]

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.