Balkanlarda Türk Hakimiyetinin Yeniden Sağlanması

Balkanlarda Türk Hakimiyetinin Yeniden Sağlanması

Balkanlarda Türk Hakimiyetinin Yeniden Sağlanması başlığı ile anlatacaklarımız var:  I. Mehmet Dönemi Faaliyetleri: Osmanlı tahtında iktidarını sağlamlaştıran I. Mehmet, Balkanlardaki fetih hareketlerine devam etmek istiyordu. İlk olarak Osmanlı hâkimiyetinden ayrılmış olan Eflak üzerine sefer düzenlendi. Eflak yeniden Osmanlı hâkimiyetine alındı (1416).

Bu tarihlerde Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı (1416). Osmanlı Devleti’nin her geçen gün Ege Denizi’nde güçlenmesi Venediklileri rahatsız ediyordu. Venediklilerin Ege Denizi’nde Türk ticaret gemilerine zarar vermesi üzerine iki devlet karşı karşıya geldi. Çalı Bey komutasında bir Türk donanması Venedikliler üzerine gönderildi. Ancak yapılan savaşı Venedikliler kazandı. Çalı Bey şehit düştü. Bu savaş Osmanlı donanmasının tecrübe kazanmasını sağladı.

II. Murat Dönemi Faaliyetleri:

II. Murat, babasının ölümünden sonra Balkanlardaki fetih hareketlerine devam etti. İlk olarak olarak Selanik’i almak istedi. Bu durum Osmanlı Devleti ile Venediklileri karşı karşıya getirdi. Venedikliler, Macarlarla Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kurdular. Ancak Osmanlı kuvvetleri Macarları yenilgiye uğrattı (1426). Macaristan barış istemek zorunda kaldı ve Macarlarla üç yıllık barış antlaşması yapıldı. Daha sonra Venediklilerle yapılan savaş sonrasında Yanya ve Selanik alındı (1430). Bu sırada Anadolu’da Karamanoğulları’nın isyan çıkarması üzerine II. Murat Anadolu’ya yöneldi.

Edirne-Segedin Antlaşması (1444):

Karamanoğlu isyanını bastıran II. Murat tekrar Balkanlara geç- ti. Sırbistan’ı yenilgiye uğratarak Semendire’yi ele ge- çirdi. Belgrad kuşatıldıysa da alınamadı. Bu sırada Macar ordusu, Bosna civarında Osmanlı ordusunu yenilgiye uğratmayı başardı. İzladi-Derbent Olayı olarak tarihe geçen bu galibiyet Avrupalıları cesaretlendirdi. Osmanlı Devleti’ni karşı bir Haçlı ittifakının kurulmasına neden oldu. Öte yandan Karamanoğulları da bu durumdan yararlanarak Osmanlı Devleti’ne yeniden saldırdı. İki ateş arasında kalan Osmanlı Devleti, Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması’nı yapmak zorunda kaldı (1444). Edirne-Segedin Antlaşması’na göre;

  • Sırp Krallığı yeniden kurulacak ancak Osmanlı Devleti’ne vergi ödeyecektir.

  • Eflak, Osmanlı Devleti’ne vergi ödemek koşuluyla Macaristan himayesinde olacaktır.

  • Tuna Nehri, her iki taraf arasında sınır olacaktır. Antlaşma 10 yıl geçerli olacaktır.

Varna Savaşı (1444)

Balkanlarda uzun sayılabilecek bir barış ortamının oluşmasından dolayı, II. Murat sefer dönüşü tahtını 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’e (Fatih) bıraktı. Küçük yaşta birinin tahta geçtiğini gören Haçlılar, Edirne-Segedin Antlaşması’nı bozarak Osmanlı topraklarına saldırdılar. II. Mehmet’in ve devlet adamlarının isteği üzerine II. Murat yeniden Osmanlı tahtına geçti. Varna’da 1444’te yapılan savaşta Haçlılar yenilgiye uğratıldı. Varna Savaşı sonrasında, Edirne-Segedin Antlaşması’yla Balkanlarda sarsılan Osmanlı hâkimiyeti yeniden kuruldu.

II. Kosova Savaşı (1448)

Varna Savaşı’ndaki yenilginin izlerini silmek isteyen Jan Hunyat (Hünyadi Yanoş), Osmanlı Devleti’nin Arnavut Beyi İskender isyanı ile uğraşmasını fırsat bildi. Türkleri Balkanlardan da atmak isteyen Yanoş, son bir umutla yeni bir Haçlı ordusu hazırladı. Kosova civarında üç gün süren savaş sonrasında, Haçlı kuvvetleri ağır bir yenilgiye uğratıldı.

II. Kosova Savaşı sonrasında, Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı çıkacak bir güç kalmadı. Avrupa ülkeleri, Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını anladılar ve uzun bir süre savunma durumuna geçmek zorunda kaldılar. Bu zafer ile Türklerin Balkanlardaki hâkimiyeti kesinleşti.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: Balkanlarda Türk Hakimiyetinin Yeniden Sağlanması | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.