Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi (1402-1413)

Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

 Ankara Savaşı 1402 yılında gerçekleşmiştir. 1402 tarihinde Türk dünyası, iki cihan hükümdarının yapacağı büyük bir savaşa tanık olacaktı. Ankara Savaşı öncesinde Timur ve Yıldırım Bayezit’in büyük idealleri vardı. İstanbul kuşatması ile meşgul olan Yıldırım Bayezit’in karargâhında şöyle bir diyalog yaşanıyordu: Yıldırım: Ne dersiniz ağalar, Bizans teslim olacak mı? Vezir: Teslim olmasına olacak hünkârım lakin Timur tehlikesi Bizans’ın elini güçlendiriyor. Yıldırım: Doğru söylersiniz. Bu Aksak Timur bizi büyük bir düşman olarak görüyormuş. Oysa bizim amacımız küffara karşı cihat etmektir. Onunla herhangi bir meselemiz yoktur. Vezir: Doğru söylersiniz hünkârım. Ancak Timur, Anadolu’da büyük destek görüyor. Devletiâlimizin egemenliklerine son verdiği Türkmen beyleri ona sığınmışlar bizi ona kötülüyorlarmış. Yıldırım: Timur, bize sığınan Karakoyunlu ve Celayir hükümdarlarının iadesini istermiş. Türk geleneklerinde aman dileyenlerin teslim edilmesi nerede görülmüş? Vezir: Haklısınız hünkârım ama Timur, ordusunu fillerle takviye ederek büyük bir güç hâline gelmiş. İstanbul kuşatmasını kaldırmak yerine ona antlaşma teklifinde bulunsak mı acaba? Yıldırım: Önceleri ben de senin gibi düşünüyordum. Ancak Timur’un istekleri ve yazmış olduğu mektuptaki şahsıma yönelik laflar yenilir yutulur cinsten değil vezirim. Bu yüzden onunla savaşmaktan başka çare yoktur. Aynı zamanda, Horasan’da bulunan Timur’un karargâhında ise şöyle konuşuluyordu: Timur: Türk cihan hâkimiyeti idealimin önünde bu Osmanlı Devleti büyük bir engel olarak duruyor. Çin seferine çıkmadan arkamda güçlü bir devlet bırakmak istemiyorum. Tatar Beyi: Haklısınız hakanım. Osmanlı, bize itaat etmeyen Karakoyunlu ve Celayir beylerini de himaye ediyorlar. Osmanlı Devleti’ne karşı neler yapmamızı emredersiniz efendim? Timur: Bizden kaçarak kendilerine sığınan Türk hükümdarlarının derhal iade edilmesi, devletimize sığınan Anadolu beylerinin topraklarının geri verilmesi, ayrıca üstünlüğümüzü gösteren sancak, külah ve kemerin kabul edilmesini talep edin.

 

Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi

Büyük bir Türk imparatorluğu kurmak isteyen Timur, önce Altın Orda Devleti’ne büyük bir darbe vurdu. 1502’de Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Karadeniz’in kuzeyindeki Türk siyasi birliği bozuldu. Ortaya Kırım, Kazan, Sibir, Astırhan ve Nogay hanlıkları çıktı. Ruslar Karadeniz’in güneyine inme fırsatı yakaladı. Diğer yandan Timur karşısında tutunamayan Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf ile Bağdat Hükümdarı Ahmet Celayir Yıldırım Bayezit’e; Anadolu’da toprakları alınan Türkmen beyleri Timur’a sığındılar.

Bu gelişmeler iki hükümdar arasında hakaretleşmeye varan mektuplaşmalara yol açtı. Timur Anadolu’ya girerek Sivas’ı ele geçirdi. Daha sonra Ankara’yı kuşattı. Bunun üzerine Yıldırım’ın ordusu da Ankara’ya geldi. İki ordu Ankara’nın Çubuk Ovası’nda karşılaştı. Savaş sırasında Osmanlı ordusu içerisinde yer alan Kara Tatarlar saf değiştirerek Timur’un ordusuna katıldılar.

Savaşın kaybedileceğini anlayan Yıldırım’ın oğulları İsa, Süleyman ve Mehmet Çelebi de savaş meydanını terk edince savaş Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlandı. Yıldırım Bayezit ve oğulları Şehzade Musa ile Şehzade Mustafa, Timur’un askerleri tarafından yakalanarak esir edildiler. Bu esarete dayanamayan Yıldırım Bayezit kısa bir süre sonra vefat etti (1403). Ankara Savaşı’ndan sonra Timur, Şehzade Musa’yı serbest bıraktı. Şehzade Mustafa’yı ise yanına alarak Horasan’a hareket etti.

 

Ankara Savaşı Sonuçları

Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşadı. Yıldırım’ın dört oğlu arasında taht kavgaları başladı. • Anadolu’da Türk siyasi birliği bozuldu. Anadolu’da Türk beylikleri yeniden kuruldu. • Bizans’ın siyasi ömrü uzadı, İstanbul’un alınması gecikti. • Anadolu’nun sosyal ve ekonomik düzeni bozuldu. • Osmanlının Balkanlardaki ilerleyişleri bir süre durdu. Osmanlı Devleti’ne ait bazı toprakları elden çıktı.

 

Fetret Dönemi

Fetret Dönemi (1402-1413) Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Türk siyasi birliği bozuldu, Anadolu beylikleri yeniden kuruldu. Diğer yandan Timur, Osmanlı Devleti’ni parçalama siyaseti izledi. Osmanlı topraklarını Yıldırım’ın dört oğlu (İsa, Musa, Süleyman, Mehmet) arasında paylaştırdı. Bu durum kardeşler arasında taht kavgalarının başlamasına neden oldu. Timur, Anadolu topraklarını tekrar eski beylere vermek suretiyle Anadolu’da Yıldırım Bayezit tarafından sağlanan Türk siyasi birliğinin bozulmasına sebep oldu.

Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında yaşanan taht kavgaları ile geçen döneme “Fetret Dönemi” denir (1402-1413). On bir yıl süren bu taht kavgaları sonucunda I. Mehmet (Çelebi) diğer kardeşlerini bertaraf ederek Osmanlı Devleti’nin başına geçti. Böylece Osmanlı Devleti dağılma tehlikesinden kurtuldu. Bu mü- cadeleler döneminde Osmanlı Devleti, Anadolu’daki topraklarının büyük bir kısmını kaybederken Balkanlarda önemli toprak kaybı yaşamadı. Balkanlarda toprak kaybı yaşanmamasın da Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda yaşayan Müslüman ve Hristiyan halka karşı uygulamış olduğu hoşgörü politikasının payı büyüktür.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

  1. Pingback: Ankara Savaşı ve Fetret Dönemi (1402-1413) | Guncel Teknoloji Haberleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.