Aile Planlaması Nedir ? Önemi Nedir ?

Aile Planlaması Nedir? Önemi Nedir

Aile Planlaması Tanımı : Ailelerin istedikleri vakitte ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleridir veya çiftlerin ekonomik imkanlarına, şahsi isteklerine göre çocuk sayısını atamaları ve iki doğum arasında istedikleri aralığı sağlamalarıdır.  Her aile istediği kadar çocuk sahibi olmakta serbesttir. Bu onların tabii hakkıdır.

Aile tasarılamasındaki temel amacı nedir: ailelerin kendi istemleri ile istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlamak, annenin doğum için en uygun yaşta olmasını sağlamak, iki gebelik arasında yeterli vakit aralığı olmasını sağlamak fertleri ve aileleri üreme sıhhati ile ilgili eğitmek, anne ve bebek ölümlerini önlemek ve sıhhatini savunmak, yüksek rizikolu gebelik ve istenmeyen gebelikleri önlemek, çocuk sahibi olmak isteyenlere tıbbî yardım sağlamak ve fertleri aile tasarılaması metotları konusunda eğitmektir.

Aile Tasarılamasını Temel Amacı

(çok ve sık gebelik) aşırı doğurganlığı önlemek gebelik ve doğuma bağlı anne ve çocuk sıhhatine olabilecek negatif tesirleri önlemek, oluşan olumsuz tesirlerin giderilmesine yardım etmek ve çocuğu olmayan ailelerin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktır. Çağlar süresince insanlar, istenmeyen gebelikleri veyahut doğumları önlemek amacıyla çeşitli yollara müracaat etmişlerdir.

Bunların birçoğu ara ara annenin ve çocuğun hayatına mal olmuştur. Bilhassa İkinci Dünya Savaşı sonrasında ilmi çalışmalar neticesi  geliştirilen yollar, daha önceki yolların yerini almaya başlamıştır. Son zamanlarda hem kadınlar hem de erkekler için geliştirilmiş son derece emin ve tesirli metotlar mevcuttur.

Son zamanlarda dünya nüfusunun %75’i gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşamakta ve tüm doğumların %85’i, tüm anne ölümlerinin %99’u, tüm bebek ve çocuk ölümlerinin %95’i bu bölgelerde olmaktadır. Ölüm oranlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni bu ülkelerde tıbbî yardımın yetersiz olması , aile tasarılaması metotları ile ilgili bilgi sahibi olunmaması hasebiyle çağdaş ve tesirli metotları kullanamama ve savsaklamasıdır.

Ülkemizde ise hala çiftlerin büyük bir bölümü ananesel, güvenirliliği düşük, sıhhat açısından mahzurlu doğum kontrolü yollarını uygulamaya çalışmaktadır. Bu vaziyete kapı aralayan etmenler ise; çiftlerin doğum kontrolü yolları ile ilgili yetersiz ve yanlış bilgiye sahip olmaları, tıbbî destekten yeterince faydalanılmaması ve bu konuda ihtiyaç duyulan eğitimin sağlanamamasıdır.

Aile Planlamasının Önemi Nedir ?

Aile Tasarılamasının Sosyo-Ekonomik İstikametten Ehemmiyeti : Nüfus, natürel kaynakları ve ekonomik imkanları zorlayan bir şekilde artıyorsa o toplumda tesirli ve yeterli aile tasarılamasını uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Endüstrileşme ile beraber şehirlerde ailelerin daha iyi ekonomik fırsatlar yakalaması, sosyal garantiye sahip olmaları, hayat koşullarının ağırlaşması ve kadınların iş hayatında daha fazla rol alması çok çocuk sahibi olma isteklerini azaltmaktadır.

Tarıma dayalı yerleşim birimlerindeki ailelerde ise insan gücüne olan ihtiyaçtan dolayı çok çocuğa sahip olmak isteği görülmektedir. Sosyal garantisi olmayan ailelerde ise ileride aileye bakar düşüncesi ile daha çok çocuğa sahip olunmaktadır.

Ayrı olarak kimi aileler erkek çocuğa sahip olmayı bir güç olarak idrak ettikleri için erkek çocuk buluncaya kadar doğuma devam edip aile tasarılaması uygulamamaktadır. Hızlı nüfus artışının önlenmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında aile tasarılamasının ehemmiyeti gün geçtikçe daha da artmaktadır.

 

Aile Planlaması Nedir? Önemi Nedir

Aile Planlaması Nedir? Önemi Nedir

Aile Planlamasını Duygusal Yönden Önemi

Bebeklerinin sağlıklı ve mesut olmasını isteyen anne ve babaların netlikle birbirlerini iyice tanıdıkları ve duygusal istikametten hazır oldukları zamanda çocuk sahibi olmaları gerekmektedir.
Aile Tasarılamasının Sağlık Açısından Ehemmiyeti : Evli çiftlerin fiziksel ve psikolojik istikametten sağlıklı olmaları, çocuk sahibi olmalarının en temel şartıdır. Çiftlerin izdivaç etmeden önce gerekli sağlık kontrollerinden geçmeleri toplum sağlığı açısından son derece ehemmiyetlidir. Ekseriyetle kronik nefrit, tüberküloz, kalp rahatsızlıkları, frengi ve AIDS kan uyuşmazlıgı gibi hastalıklar gebelik öncesi ve sonrasında anne ile bebeğin sıhhati açısından büyük tehlike oluşturmaktadır.

Aile Planlamasının Tıbbî Önemi

Bir hayli kadını ölüme sevk eden en ehemmiyetli nedenlerden biri de fazla doğum yapmaktır.
İstenmeyen gebelikler neticeninde olabilen sıhhatsiz düşükler, annenin ve bebeğin hayatını, ve sıhhatini tehdit etmektedir. Oysa aile tasarılamasında kullanılan yolların böyle bir tehlikesi yoktur.

Zira bu yollar bilimsel araştırma ve incelemelerin neticesi ortaya çıkmıştır.
Aileler bakabilecekleri, besleyebilecekleri ve sağlığını savunabilecekleri sayıda çocuk sahibi olurlarsa bebek ölümleri azalacak, anneler sık gebelik ve doğumdan yıpranmayacaktır.
İstemedikleri halde doğum yapacak annelerin ilkel yollarla çocuk düşürmelerini önlemek; onlara gebelikten savunma yollarını öğretmekle gerçekleşecektir.

Evlenmeden Önce Sağlıkla Alakalı Yapılması Gerekenler

İzdivaç edecek çiftin, sağlıklı bir cinsel yaşantısının olmasını engelleyebilecek problemlerinin olup olmadığının anlaşılması şayet var ise çözüm bulunması amacıyla kontrol olması gerekmektedir.  Erkeğin “cinsel anormalliği” ve sağlıklı cinsel yaşantıyı engelleyecek problemi varsa bu vaziyet rehabilitasyon edilmelidir. Rastgele bir bulaşıcı hastalık (sarılık, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, AIDS gibi) varsa gerekli tedbirlerin alınıp tedavi edilmesi gerekmektedir.

Çiftin ileride mesele olabilecek sağlık probleminin (kalp hastalıkları, hormonal bozukluk, saklı şeker gibi) olup olmadığının araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Erkeklerde bebek sahibi olmaya yetecek sperm sayısının olup olmadığı belirlemelidir.  Kadınlarda bebek sahibi olabilmek için yumurtalıkların ve hormonal durumun kontrolü yapılmalıdır. Gebelik esnasında sorun yaratabilecek kan uyuşmazlığı ve kadında toksa plazma gibi durumların olup olmadığı saptamalıdır.

Çiftlerin ailelerinde ya da kendilerinde kalıtsal bir hastalık veya anormallik olup olmadığı, var ise derecelerinin araştırılması, değerlendirilmesi ve gebeliğin izlemesi gerekmektedir. Evlilik sırasında oluşabilecek cinsel isteksizlik, korku ve problemleri önlemek için evlilik öncesi cinsel eğitim ve müracaat etme alınmalıdır. Çiftler, aktif cinsel yaşantılarına başlamadan önce uygun savunma metotlarını uygulamaya başlamalı ve birbirlerini iyice tanıdıktan sonra çocuk sahibi olmalıdır.

Makaleyi okumayı bitirdiğine göre hemen bir yere gitme, bir önceki yazımız olan Windows 10 PRO RTM Full Türkçe MSDN ISO başlıklı makalemizde Windows 10 hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim - RSS - Sitemap - Ping Gönder Pasulya © 2015 Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.